Badania & Rozwój

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Biologii i Biotechnologii

 
Prowadzi badania na zlecenie firmy BioMaxima w ramach umowy z dnia 16 stycznia 2017 roku.
 
Przedmiotem badań jest opracowanie nowatorskiej, technologicznej metody otrzymywania E-testów do oznaczania wrażliwości na antybiotyki (MIC), do zastosowania w BioMaxima SA.
 
Badania prowadzone są przez zespół w składzie:
- prof. Adam Choma, Z. Genetyki i Mikrobiologii, koordynator
- prof. Jerzy Rogalski, Z. Biochemii
- prof. Teresa Urbanik Sypniewska, Z. Genetyki i Mikrobiologii
- dr hab. Anna Turska-Szewczuk, Z. Genetyki i Mikrobiologii
- dr hab. Marta Palusińska-Szysz, Z. Genetyki i Mikrobiologii
- dr Jolanta Kutkowska, Z. Genetyki i Mikrobiologii

 

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

W sierpniu 2018 r. zostało oddane do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) BioMaxima SA na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Spółki. Wartość umowy netto na budowę CBR to 4.060.557,49 PLN.

W Centrum Badawczo Rozwojowym będą prowadzone prace związane z: rozbudową rodziny analizatorów biochemicznych serii BM, w pierwszej kolejności o automatyczny analizator biochemiczny o wydajności 300 testów na godzinę, dysponujący stacją do mycia kuwet, kontynuacją prac nad rozwojem i wdrożeniem do masowej produkcji pełnej palety testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku (MIC), zwiększeniem asortymentu i skalowaniem produkcji szybkich testów diagnostycznych (POCT); opracowaniem nowych podłoży mikrobiologicznych i suplementów podłóż mikrobiologicznych.