Immunochemia

PATHFAST

PATHFAST to połączenie dokładności analizatora laboratoryjnego z elastycznością systemu oddziałowego. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest to idealny system analizy w laboratoriach, oddziałach szpitalnych, prywatnych gabinetach lekarskich oraz jako analizator typu back-up w laboratoriach centralnych.

  • Parametry mierzone - Troponina I o wysokiej czułości, D-dimery, CK-Mbmasa, NT-proBNP, Mioglobina, hsCRP, marker sepsy - PRESEPSYNA
  • Metoda pomiaru – reakcja immunoenzymatyczna, separacja magnetyczna, chemiluminescencja
  • Czas - pomiaru 17 minut
  • Wydajność – 6 dowolnych testów w 17 minut
  • Rodzaj próbki – krew pełna, osocze
  • Objętość próbki - 100 μl
  • Baza danych – 1000 wyników pacjentów, 1800 QC, 300 kalibracji

PREPSYNA – MARKER SEPSY 

Presepsyna jest specyficznym fragmentem polipeptydu o masie 13kDa pochodzącym od glikoproteiny CD14 będącej błonowym białkiem o masie 55 kDa obecnym na powierzchni monocytów, makrofagów i neutrofili. CD14 funkcjonuje jako receptor dla bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS) i białka wiążącego LPS (LPB). CD14 Może wiązać się do peptydoglikanu i innych struktur powierzchniowych Gram dodatnich i Gram ujemnych bakterii. CD14 wraz z cząsteczkami LPS-LPB uwalniana jest z błony komórkowej jako kompleks sCD14, który ulega proteolizie w wyniku czego powstaje sCD14-ST (Presepsyna). Badania wykazały, że presepsyna pojawia sie w krwioobiegu wcześniej niż IL-6.

I-CHROMA BODITECH MED INC. 

Czytnik i-CHROMA jest przenośnym urządzeniem fluorescencyjnej detekcji do ilościowego określania stężenia różnego rodzaju analitów. Emitowana wiązka światła fluorescencyjnego jest odbierana i przekształcana w sygnał elektryczny. Sygnał ten jest w ścisłej relacji z ilością cząstek oznaczanych podczas badania. Czytnik jest wyposażony w wbudowany podajnik kasetek i nie wymaga innych zewnętrznych podajników. 


Odczynniki

Grupa badań Test Materiał nr kat
Kardiologia Tn I osocze, surowica 13011
  CK – MB krew pełna, osocze, surowica CFPC-33
  Myoglobina krew pełna, osocze, surowica CFPC-37
  D-Dimer osocze CFPC-25
  hsCRP krew pełna, osocze, surowica CFPC-6
Nowotwory PSA krew pełna, osocze, surowica I-CHROMA PSA-25
  AFP krew pełna, osocze, surowica I-CHROMA AFP-25
  CEA osocze, surowica 13013
  iFOB kał CFPC-15
Diabetologia HbA1c krew pełna CFPC-38
  Cystatyna C osocze, surowica CFPC-43
  ASO osocze, surowica CFPC-46
Hormony Mikroalbumina mocz I-CHROMA MAU-25
  Kortyzol krew pełna, osocze, surowica CFPC- 24
  hCG osocze, surowica CFPC- 40
  Β-hCG osocze, surowica CFPC- 41
  LH osocze, surowica 13010
  TSH osocze, surowica CFPC-22
  T3 osocze, surowica CFPC-44
  T4 osocze, surowica CFPC-26
  Progesteron osocze, surowica CFPC-21
  Prolaktyna osocze, surowica CFPC-27
  Testosteron osocze, surowica 13012
Infekcje FSH osocze, surowica CFPC-35
  CRP krew pełna, osocze, surowica I-CHROMA CRP-25
Inne Prokalcytonina osocze, suowica CFPC-23
  Ferrytyna osocze, suowica CFPC-32
  RF IgM krew pełna, osocze, surowica CFPC-28
  Witamina D3 osocze, surowica CFPC-47