Równowaga kwasowo-zasadowa

Analizatory równowagi kwasowo-zasadowej firmy NOVA BIOMEDICAL pozwalają na szybki i precyzyjny pomiar gazów krwi, elektrolitów a także metabolitów co przyspiesza decyzje kliniczne. Duży, kolorowy ekran dotykowy, brak butli gazowych – kalibracja płynami to cechy, zapewniające łatwą obsługę analizatora


STAT PROFILE PRIME PLUS 

Monitorowanie zużycia odczynników – czytelne ikony na ekranie głównym
Kontrola jakości – automatyczna (pakiet QC), definiowana przez użytkownika lub z ampułek
Typ próbki - krew pełna (heparynizowana): tętnicza, żylna, kapilarna, dializaty
Kontrola jakości – wykresy Levey – Jenningsa
Objętość próbki – 135 μl
Parametry mierzone:
pH, pO2, pCO2, Hct, SO2, Na, K, Ca, Cl, Mg, Glu, Lac, BUN/UREA, CREA, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, tBil
Parametry wyliczane: eGFR, HCO3-, TCO2, Be-ecf, B-eb, O2Ct, A, A-aDO2, a/A, PO2/FIO2, luka anionowa, SBC, RI, stosunek BUN/kreatynina, BE, Ca2+ znormalizowany, Mg2+ znormalizowany, osmolalność, A-v DO2, CaO2, CO2, P50, C(a-v)O2


STAT PROFILE PRIME 

Parametry mierzone:

  • model ABG: pH, pCO2, pO2
  • model CCS: pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa
  • model CCS COMP: pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac

Typ próbki - krew pełna (heparynizowana), tętnicza, mieszana żylna, kapilarna
Objętość próbki:

  • pH, pCO2, pO2 - 50 μl
  • pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa - 100 μl
  • pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac - 100 μl

Parametry wyliczane - SO2%, HCO3-, TCO2 Be-ecf, Be-b, SBC, O2Ct, O2Cap, A, AaDO 2, a/A, RI, pO2/FIO2, luka anionowa, P50, Hb
Analizator pracuje w oparciu o pakiet odczynnikowy i kartę mikrosensoryczną
Wbudowany skaner kodów kreskowych 1D/2D
Kontrola jakości w ampułkach lub w postaci pakietu na pokładzie analizatora


pHOx

Monitorowanie zużycia odczynników – czytelne ikony na ekranie głównym
Kontrola jakości – automatyczna (pakiet QC), definiowana przez użytkownika lub z ampułek
Objętość próbki – od 45 do 125 μl

  • pHOx: pH, pO2, pCO2, SO2%, Hct, Hb
  • pHOx Plus: pH, pO2, pCO2, SO2%, Hct, Hb, Glu, Na+, K+, Ca2+ lub Cl-
  • pHOx Plus C: pH, pO2, pCO2, SO2%, Hct, Hb, Glu, Na+, K+, Ca2+, Cl-
  • pHOx Plus L: pH, pO2, pCO2, SO2%, Hct, Hb, Glu, Lac, Na+, K+, Ca2+ lub Cl-

Parametry wyliczane: HCO3 -,TCO2, Be-ecf, B-eb, O2Ct, A, A-aDO2, a/A, PO2/ FIO2, luka anionowa, SBC, SO2%