Odczynniki
KOAGULOLOGIA - TESTY PODSTAWOWE, CZYNNIKI, INHIBITORY
5003009 Technoplastin HIS odcz. do ozn. czasu protrombinowego 12x2 ml
5003021 Technoplastin HIS odcz. do ozn. czasu protrombinowego 20x10 ml
5003026 Technoplastin HIS odcz. do ozn. czasu protrombinowego 6x10 ml
5003030 Technoplastin HIS odcz. do ozn. czasu protrombinowego 2x10 ml
5003090 TC Plastin odcz. do ozn. czasu protrombinowego ISI≈1,1 12x2 ml
5003100 TC Plastin odcz. do ozn. czasu protrombinowego ISI≈1,1 12x4 ml
5003104 TC Plastin odcz. do ozn. czasu protrombinowego ISI≈1,1 6x10 ml
5003106 TC Plastin odcz. do ozn. czasu protrombinowego ISI≈1,1 20x10 ml
5003107 TC Plastin odcz. do ozn. czasu protrombinowego ISI≈1,8 6x10 ml
5003108 TC Plastin odcz. do ozn. czasu protrombinowego ISI≈1,8 20x10 ml
5005010 Normotest 12x2,2 ml
5005020 Normotest 6x11 ml
5010004 Ak-Calibrant 4x1 ml
5011050 Coagulation Control AK 5x1 ml
5011060 Coagulation Control AK 50x1 ml
5020040 Coagulation Control N 5x1 ml
5020050 Coagulation Control N 50x1 ml
5021055 Coagulation Control A 5x1 ml
5021060 Coagulation Control A 50x1 ml
5035060 Dapttin TC odcz. do ozn. czasu kaolinowo-ketalinowego 5x2 ml
5035090 Dapttin TC odcz. do ozn. czasu kaolinowo-ketalinowego 6x10 ml
5035100 Dapttin TC odcz. do ozn. czasu kaolinowo-ketalinowego 20x10 ml
5100005 Thrombin Reagent (6x6 ml) 180 testów
5114008 F II deficient plasma, immunads. 5x1 ml
5134004 F V deficient plasma, immunads. 5x1 ml
5138005 Fibrinogen Reagent kit 45 testów
5138080 Fibrinogen Reagent (120 testów) 5x5 ml
5138085 Fibrinogen Reagent 5x2 mL
5144015 F VII deficient plasma, immunads 5x1 ml
5152005 F VIII Inhibitor Reagent kit 2-4 testów
5152009 F VIII Inhibitor Reagent kit HCV neg. 2-4 testów
5154002 F VIII deficient plasma, immunads. 5x1 ml
5154004 F VIII deficient plasma, immunads. 50x1ml
5154007 F VIII deficient plasma, native 5x1 ml
5154016 F VIII deficient plasma, native 50x1 ml
5159008 F VIII Inhibitor plasma 5x1 ml
5159010 F VIII Inhibitor plasma HCV neg. 5x1 ml
5164003 F IX deficient plasma, immunads. 5x1 ml
5164008 F IX deficient plasma, native 5x1 ml
5164016 F IX deficient plasma, native 50x1 ml
5174004 F X deficient plasma, native 5x1 ml
5184004 F XI deficient plasma, native 5x1 ml
5194008 F XII deficient plasma, native 5x1 ml
5360010 Technochrom F.XIII (3 x 3 ml)
5360100 Technozym F.XIII ELISA Ag (96 testów)
5360110 Technozym F.XIII-A SUB ELISA Ag (96 testów)
5360120 Technozym F.XIII-B SUB ELISA Ag (96 testów)
5194104 F.XIII Deficient Plasma immunads. (5 x 1 ml)
5204006 Fitzgerald Trait Plasma, immunads. 2x1 ml
5205006 Fletcher Trait Plasma, native 2x1 ml
5220110 Coagulation Reference 5x1 ml
5220120 Coagulation Reference 50x1 ml
5275050 Ca-Chloride Solution 3,2 mmol/l 100 ml
5277015 Ca-Chloride Solution 25 mmol/l 100 ml
5279025 Ca-Chloride Solution 50 mmol/l 100 ml
5340011 Technochrom AT III Substrate Th-1 2x10 μmol
5340016 Technochrom AT III Substrate Th-1 20x10 μmol
5340212 Technochrom AT III Reagent A1 2x6,5 IU
5340214 Technochrom AT III Reagent A1 20x6,5 IU
5340217 Technochrom AT III Reagent A2 2x43 IU
5340219 Technochrom AT III Reagent A2 20x43 IU
5340221 Technochrom AT III modular Buffer A1 100 ml
5344101 Technochrom FVIII:C 2x20 testów
5344510 APC Resistance Kit 3x40 testów
5344512 APC Control Kit 2x1 ml
5344515 APC Resistance Kit 40 testów
5345003 Technochrom C1-Inhibitor 30 testów
5400045 Citrate Sodium Chloride Buffer 60 ml
5410010 Imidazole Buffer 50 ml
5410012 Imidazole Buffer 90 ml
5410014 Imidazole Buffer 500 ml
GENERACJA TROMBINY
5006010 Technothrombin TGA 3x16 testów
Zestaw odczynników Technotrombin TGA austriackiej firmy Technoclone, jest oparty na monitorowaniu fluorescencji generowanej przez rozkład fluorogennego substratu przez trombinę podczas aktywacji kaskady krzepnięcia przez różne stężenia czynnika tkankowego i ujemnie naładowane fosfolipidy w osoczu. Na podstawie zmian fluorescencji w czasie, wyliczane jest stężenie trombiny (nM) w próbce w oparciu o krzywą kalibracyjną trombiny. Wzrastające stężenie trombiny w czasie pozwala na obliczenie generacji trombiny w próbce oraz sporządzenie wykresu wartości trombiny podczas procesu krzepnięcia. Wyniki te umożliwiają wizualizację różnych etapów tworzenia się skrzepu.
TECHNOCLOT DTI
5100025 Technoclot DTI - test do ilościowej oceny bezpośrednich inhibitorów trombiny DTI (Dabigatran, Argatroban, Hirudyna) metodą wykrzepienną (2 x 3 x 1 ml)
TECHNOCHROM anti-Xa
5340230 Technochrom anti-Xa (AT+), 80 testów
5340250 Technochrom anti-Xa, 80 testów
THROMBOCYTOPENIA HIT
5451000 Technozym HIT IgG 96 testów, zestaw do oznaczania przeciwciał HIT klasy IgG w ludzkiej surowicy lub w osoczu, w diagnostyce małopłytkowości poheparynowej
MONITOROWANIE LECZENIA ANTYKOAGULANTAMI
5090010 Technoview ARIXTRA Calibrator, 5 x 1 ml, zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-2 µg/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu Arixtra (fondaparynuksu) w osoczu ludzkim
5090012 Technoview Arixtra low control ≈ 0,5 µg/ml, 6 x 1 ml
5090014 Technoview Arixtra high control ≈ 1,5 µg/ml, 6 x 1 ml
5090040 Technoview LMW Calibrator, 5 x 1 ml, zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-1,5 U/ml do monitorowania stężenia LMW w osoczu ludzkim
5090042 Technoview LMW low control ≈ 0,3-0,4 U/ml, 5 x 1 ml
5090044 Technoview LMW medium control ≈ 0,8-0,9 U/ml, 5 x 1 ml
5090046 Technoview LMW high control ≈ 1-1,2 U/ml, 5 x 1 ml
5090070 Technoview UFH Calibrator, 5 x 1 ml, zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-1,5 IU/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu UFH w osoczu ludzkim
5090071 Technoview UFH Calibrator, 2 x 1 ml, zestaw 2 kalibratorów o różnym stężeniu, 0 i 1,40 IU/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu UFH w osoczu ludzkim
5090072 Technoview UFH low control ≈ 0,2 IU/ml, 5 x 1 ml
5090074 Technoview UFH high control ≈ 0,5 IU/ml, 5 x 1 ml
5030110 Technoview Orgaran Calibrator, 5 x 1 ml, zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-1,6 IU/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu Orgaran w osoczu ludzkim
5090111 Technoview Orgaran Calibrator, 2 x 1 ml, zestaw 2 kalibratorów o różnym stężeniu, 0 i 1,6 IU/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu Orgaran w osoczu ludzkim
5090112 Technoview Orgaran low control ≈ 0,5 IU/ml, 5 x 1 ml
5090114 Technoview Orgaran high control ≈ 1 IU/ml, 5 x 1 ml
5090170 Technoview Rivaroxaban Calibrator Set, 5 x 1 ml, zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-500 ng/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu Rivaroxaban w osoczu ludzkim
5090171 Technoview Rivaroxaban Calibrator Low Set, 5 x 1 ml, zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-110 ng/ml do monitorowania stężenia antykoagulantu Rivaroxaban w osoczu ludzkim
5090172 Technoview Rivaroxaban low control ≈ 50 ng/ml, 5 x 1 ml
5090173 Technoview Rivaroxaban medium control ≈ 150 ng/ml, 5 x 1 ml
5090174 Technoview Rivaroxaban high control ≈ 300 ng/ml, 5 x 1 ml
MIKROCZĄSTKI
5006400 Technothrombin MP 2 x 12 testów
ADAMTS 13
5450401 Technozym ADAMTS-13, INH (chromogenic ELISA, 2 x 48 testów)
5450451 Technozym ADAMTS-13, INH (chromogenic ELISA, 48 testów)
5450461 Technozym ADAMTS-13, INH Calibrator Set (5 x 0,5 ml)
5450463 Technozym ADAMTS-13, INH Control Set (2 x 0,5 ml)
5450501 Technozym ADAMTS-13-ELISA (fluorogenic Activity/Antigen, 2 x 48 testów)
5450551 Technozym ADAMTS-13-ELISA (fluorogenic Activity/Antigen, 48 testów)
5450561 Technozym ADAMTS-13, Activity/Antigen Calibrator Set (5 x 0,5 ml)
5450563 Technozym ADAMTS-13, Activity/Antigen Control Set (5 x 0,5 ml)
5450601 Technozym ADAMTS-13, Antigen ELISA 96 testów
5450661 Technozym ADAMTS-13, Antigen Calibrator Set (5 x 0,5 ml)
5450663 Technozym ADAMTS-13, Antigen Control Set (5 x 0,5 ml)
5450701 Technozym ADAMTS-13, Activity ELISA 96 testów
5450761 Technozym ADAMTS-13, Activity Calibrator Set (5 x 0,5 ml)
5450763 Technozym ADAMTS-13, Activity Control Set (5 x 0,5 ml)
5450555 Polyclonal ADAMTS-13 antibody conjugate 1 ml
CZYNNIK XIII
5360010 Technochrom F.XIII (3 x 3 ml)
5360100 Technozym F.XIII ELISA Ag (96 testów)
5360110 Technozym F.XIII-A SUB ELISA Ag (96 testów)
5360120 Technozym F.XIII-B SUB ELISA Ag (96 testów)
5194104 F.XIII Deficient Plasma immunads. (5 x 1 ml)
CZYNNIK VON WILLEBRANDA
5450201 vWF:Ag ELISA 96 testów
5450210 vWF:Ag Calibration Set, 5 x 0,5 ml
5450212 vWF:Ag Control Set, 2 x 0,5 ml
5450301 vWF:CBA ELISA 96 testów
5450310 vWF:CBA Calibration Set, 5 x 0,5 ml
5450312 vWF:CBA Control Set, 2 x 0,5 ml
5450311 vWF:CBA ELISA Collagen Typ I, 96 testów
5450321 vWF:CBA ELISA Collagen Typ VI, 96 testów
ANTYKOAGULANT TOCZNIA
5343005 Lupus Anticoagulant Test 6 testów
5343010 Lupus Inhibitor plasma 2x1 ml
5343019 Lupus Inhibitor plasma 5x1ml
5343021 Lupus Inhibitor plasma Low 5x1ml
5343012 Technoclot LA Screen, 5x2 ml
5343016 Technoclot LA Confirm, 5x1 ml
5343022 Platelet Poor Plasma 5x2 ml
LIPOPROTEINY/METABOLIZM NACZYŃ
4845195 immuno LEIA a. h. Lp(a) Latex 2x5 ml
4845205 immuno LEIA a. h. Lp(a) Latex 2x20 ml
4845210 immuno LEIA Lp(a) Diluent 50 ml
4845220 immuno LEIA Ref.Std hu-Lp(a) 6x0,5 ml
4845230 immuno LEIA Lp(a) Control human 2x0,5 ml
4845235 immuno LEIA Lp(a) Control human 6x0,5 ml
4845240 immuno LEIA Lp(a) Path. Control 6x0,5 ml
8251015 Quantolip HDL-Cholesterol Reagent A 50 ml
8251025 Quantolip HDL Calibrator 5x1 ml
8251030 Quantolip HDL direct Reagent 1 2x70 ml
8251040 Quantolip HDL direct Reagent 2 2x24 ml
8252015 Quantolip HDL-Cholesterol Reagent B 50 ml
8254015 Quantolip LDL-Cholesterol Reagent 50 ml
8254041 Quantolip LDL direct Reagent kit
8254060 Quantolip LDL Calibrator 4x1 ml
BIAŁKO C, BIAŁKO S
5341030 Technoclot Protein S, 40 testów
5346200 Technoclot Protein C, 20 testów
5341013 Technochrom Protein C 30 testów
5341052 Protein C Buffer 60 ml
5346806 Protein C deficient plasma, immunads. 2x1 ml
5346212 Protac 5x1 ml
5353011 Substrate Pca-2 2x6 μmol
TC12021 Protein C ELISA Kit 96 testów
TC11020 Protein C ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11100 Protein C Inhibitor Actibind Reagent kit 5x96 testów
TC16100 Protein C Inhibitor Actibind ELISA Kit 96 testów
D-DIMER
2599006 Technozym D-Dimer ELISA Kit, 96 testów
4847200 Techno LEIA D-Dimer Latex Kit 150 testów
4847210 Techno LEIA D-Dimer Latex Kit 50 testów
4847220 Techno LEIA D-Dimer Latex Reagent 2x12 ml
4847238 Techno LEIA D-Dimer Latex Reagent 5x4 ml
4847222 Techno LEIA D-Dimer Reaction Buffer 2x21 ml
4847222 Techno LEIA D-Dimer Reaction Buffer 5x7 ml
4847230 Techno LEIA D-Dimer Control high 5x1 ml
4847232 Techno LEIA D-Dimer Control low 5x1 ml
4847234 Techno LEIA D-Dimer Calibrator ≈ 3000ng/ml 2x1 ml
4847236 Techno LEIA D-Dimer Calibrator ≈ 0ng/ml 2x1 ml
KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH
7701020 Technozym FSME IgG (TBE), 96 testów
7701045 Immunozym FSME IgM 96 testów
7701075 Immunozym FSME IgG all species 96 testów (w surowicy zwierząt)
FIBRYNOLIZA, TROMBOFILIA, INHIBITORY
TC11000 t-PA ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11010 u-PA ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11030 Fibronectin ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11040 Glu-Plasminogen ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11060 PAP Complex ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11070 PAI-1 ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11080 t-PA-PAI-1 Complex ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11110 scu-PA ELISA Reagent kit 5x96 testów
TC11170 Genotyping Kit -Venous Thrombosis 22 testy
TC12005 t-PA ELISA Kit 96 testów
TC12007 t-PA EDTA ELISA Kit 96 testów
TC12010 u-PA ELISA Kit, 96 testów
TC12030 Fibronectin ELISA Kit 96 testów
TC12040 Glu-Plasminogen ELISA Kit 96 testów
TC12060 PAP Complex ELISA Kit 96 testów
TC12075 PAI-1 ELISA Kit 96 testów
TC12080 t-PA-PAI-1 Complex ELISA Kit 96 testów
TC12120 Vitronectin Antigen ELISA Kit 96 testów
TC16000 t-PA Combi Actibind ELISA Kit 96 testów
TC16010 u-PA Combi Actibind ELISA Kit 96 testów
TC16075 PAI-1 Actibind ELISA Kit 96 testów
PRZECIWCIAŁA, BIAŁKA
KULTURY DO HODOWLI TKANKOWEJ