Mikrobiologia kliniczna

Od ponad 20 lat BioMaxima S.A. jest producentem podłoży mikrobiologicznych i testów do oznaczeń lekowrażliwości. Proces produkcyjny wyrobów mikrobiologicznych oparty jest o całkowicie zautomatyzowane, najnowocześniejsze linie technologiczne, zainstalowane w nowo wybudowanym, nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Lublinie.

Wszystkie produkty do mikrobiologii klinicznej spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych IVD.

W wyposażonych w specjalistyczną aparaturę pracowniach kontroli jakości, każda partia wyrobów przed dopuszczeniem do sprzedaży przechodzi bardzo dokładną kontrolę, a po spełnieniu wymaganych kryteriów jakościowych, otrzymuje certyfikat kontroli jakości.

Katalog PDF Klinika

Oferta dedykowana do klinicznych laboratoriów mikrobiologicznych podzielona jest na 2 główne grupy produktowe:

LEKOWRAŻLIWOŚĆ

Systemy automatyczne:

Systemy manualne:

 

IDENTYFIKACJA

Systemy automatyczne:

Systemy manualne:

SZCZEPY WZORCOWE

KONTROLA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI I POWIETRZA

HODOWLE KOMÓRKOWE

SPRZĘT LABORATORYJNY