Dodatki i suplementy do podłoży
Ampicillin Suplement SL 0100 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny suplement do pożywki Aeromonas LAB-AGAR™ Base (PS 508).
Bacillus cereus Supplement SL 0002 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek zawiera antybiotyk polimyksynę- antybiotyk hamujący wzrost bakterii Gram-ujemnych stanowiących mikroflorę towarzyszącą badanych próbek żywności i innych. Polimyksyna nie wykazuje aktywności wobec B. cereus oraz ziarenkowców Gram-dodatnich. Suplement do PS 47
Blaser - Wang Supplement SL 0095 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do podłoży do izolacji Campylobacter spp.
Bolton Modified Selective SL 0117 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Bolton Broth Base (PS 179).
Bolton Selective Supplement SL 0050 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Bolton Broth Base (PS 179).
Bordetella Supplement SL 0003 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Charcoal LAB-AGAR™ Base (PS 174) do izolacji pałeczek Bordetella
Brucella Supplement SL 0004 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywek stosowanych do izolacji pałeczek Brucella z próbek klinicznych i innych. Zawiera mieszaninę substancji o szerokim działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Polimyksyna B i kwas nalidyksowy hamują wzrost bakterii Gram (-). Wankomycyna i bacytracyna wykazują aktywność wobec bakterii Gram (+). Cykloheksymid i nystatyna ograniczają wzrost grzybów. Suplement do PS 05 i PS 137.
BURKHOLDERIA CEPACIA SUPPLEMENT SL 0068 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Burkholderia cepacia LAB-AGAR™ Base (PS 254) do izolacji i różnicowania B. cepacia z próbek klinicznych i środowiska szpitalnego.
Butzler Modified Supplement SL 0083 10 fiolek, 1 / 500ml Zmodyfikowany selektywny dodatek do podłoży do izolacji Campylobacter spp. Modyfikacja polega na zamianie cykloheksymidu na amfoterycynę B
Butzler Supplement SL 0089 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatekz amfoterycyną do podłoży do izolacji Campylobacter spp.
Campylobacter CCDA Selective Supplement SL 0005 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Blood Free Campylobacter CCDA LAB-AGAR™ Base (PS 159). Mieszanina hamująca dodawana do pożywki do hodowli bakterii z rodzaju Campylobacter. Cefoperazon wykazuje szerokie działanie przeciwbakteryjne z wyjątkiem pałeczek Campylobacter opornych na ten antybiotyk. Amfoterycyna wykazuje działanie przeciwgrzybicze.
Campylobacter Skirrow Supplement SL 0006 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do podłoży stosowanych do izolacji drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter. Pożywki bazowe: Columbia LAB-AGAR™ Base (PS 06), Blood No 2 LAB-AGAR™ Base (PS 205).
Cefixime Supplement SL 0145  10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywek do izolacji E.coli O157. W znacznym stopniu ogranicza wzrost mikroflory towarzyszącej , w tym E. coli sorbitolo (+)
Cefoxitin Supplement SL 0063 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek do podłoża chromogennego dla MRSA
CEFSULODIN VANCOMYCIN SUPPLEMENT SL 0067 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do podłoży do izolacji i różnicowania i oznaczania liczby E. coli i bakterii z grupy coli
CFC Supplement SL 0007 10 fiolek. 1 / 500 ml Selektywny dodatek do pożywki Pseudomonas LAB-AGAR™ Base (PS 144)
Chloramphenicol Supplement SL 0058 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Yeast Ekstrakt Dextrose LAB-AGAR™ (PS 196) i innych podłoży do izolacji drożdży i pleśni.
CHROMOGENIC LISTERIA ZESTAW SUPPLEMENT acc. to ISO 11290 SL 0001 5+5 fiolek, 2 / 500 ml Suplement selektywny i wzbogacający do pożywki Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 11290 (PS 165). Zgodny z normą ISO 11290+A1.
Clostridium difficle Selective Supplement SL 0048 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Clostridium difficile LAB-AGAR™ Base (PS 176) do izolacji Clostridium difficile z próbek klinicznych.
CN Supplement SL 0057 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Pseudomonas LAB-AGAR™ Base (PS 144). Selektywna mieszanina dodawana do pożywek do izolacji Pseudomonas spp. z próbek naturalnych i klinicznych.
CNA Supplement SL 0009 10 fiolek, 1 / 500ml Mieszanina hamująca (Staph /Strep) dodawana do pożywki Columbia LAB-AGAR™ Base (PS06) do izolacji bakterii z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus z próbek klinicznych i innych. Kwas nalidyksowy i siarczan kolistyny wykazują aktywność wobec bakterii Gram (-) stanowiących mikroflorę towarzyszącą w badanych próbkach.
COA SUPPLEMENT SL 0065 10 fiolek, 1 / 500ml Mieszanina hamująca (Staph /Strep) dodawana do pożywki Columbia LAB-AGAR™ Base (PS06) do izolacji bakterii z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus z próbek klinicznych i innych.
C-T Supplement SL 0056 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ (PS 21). Selektywna mieszanina dodawana do pożywki do izolacji Escherichia coli O157. z próbek żywności i klinicznych.
C-V Supplement SL 0067 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do podłoży do izolacji i różnicowania i oznaczania liczby E. coli i bakterii z grupy coli. Fakultatywny suplement do PS 267.
Defibrinated Horse Blood SL 0150 100 ml Odwłókniona krew końska
Defibrinated Sheep Blood SL 0160 100 ml Odwłókniona krew barania
DEHYDRATED LIVER SL 0114 100 g Ekstrakt uzyskany ze świeżej wątroby. Składnik wielu podłoży hodowlanych do izolacji bakterii beztlenowych, a w szczególności Clostridium spp. Ekstrakt wątrobowy występuje w postaci kostek barwy ciemnobeżowej.
DERMATOPHYTES SUPPLEMENT SL 0064 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Dermatophytes LAB-AGAR™ Base (PS 586).
Egg`s Yolk Sterile Emulsion SL 0035 butelka 100 ml Sterylna, stabilizowana emulsja jajeczna stosowana jako dodatek do pożywek bakteriologicznych takich, jak: Bacillus cereus Selective LAB-AGAR™ Base (PS 47), Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1 (PS 33). Dodatek emulsji umożliwia wykrywanie specyficznego enzymu bakteryjnego - lecytynazy. Pożywki wzbogacone emulsją umożliwiają wykrycie lecytynazy u gatunków Bacillus, Clostridium, Staphylococcus oraz aktywności tego enzymu u mikroorganizmów mlecznych i większości psychrotrofów.
Egg`s Yolk Tellurite Sterile Emulsion SL 0036 butelka 100 ml Specjalnie przygotowana emulsja jajeczna z tellurynem potasu jako dodatek do pożywki Baird Parker LAB-AGAR ™ Base acc. to ISO 6888-1 (PS 33).
Egg`s Yolk Polimixin Sterile Emulsion SL 0037 butelka 100 ml Sterylna, stabilizowana emulsja jajeczna zawierająca polimyksynę B stosowana jako dodatek do pożywki Bacillus cereus Selective LAB-AGAR™ Base (PS 47).
Endo Basic Fuchsine Solution SL 0010 butelka 60 ml Selektywno - różnicujący dodatek do pożywki Endo LES LAB-AGAR™ Base (PS 89).
Erlicha odczynnik SL 0134 Butelka 100 ml Wiele drobnoustrojów produkuje indol (benzopyrrol) z tryptofanu, dzięki tryptofanazie. Zdolność do produkcji indolu jest wykorzystywana do odróżniania Escherichia od Enterobacter w klasycznym teście IMVIC (indol, czerwień metylowa, Voges-Proskauer, cytrynian). Ponadto test na indol jest szeroko stosowany w szeregu biochemicznym do różnicowania innych bakterii jelitowych.
Ferric Ammonium Citrate Supplement SL 0062 10 fiolek. 1 / 2,25 L Dodatek do pożywki Half Fraser Broth Base (PS 100) i Fraser Broth Base (PS 101).
Ferric Ammonium Citrate Supplemet SL 0011 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek do pożywki Half Fraser Broth Base (PS 100) i Fraser Broth Base (PS 101).
Ferric Ammonium Citrate Supplemet SL 0011B 10 fiolek. 1 / 225 ml Dodatek do pożywki Half Fraser Broth Base (PS100).
Fraser Selective Supplement SL 0012 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment Broth Base (PS 99), zgodny z normą ISO 11290+A1.
GARDNERELLA SELECTIVE SUPPLEMENT SL 0082 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywek stosowanych do izolacji Gardnerella vaginalis.
Glicerol GLC 80500 500 ml Glicerol stanowi dodatek do podłoży hodowlanych używanych do selektywnej izolacji i różnicowania m.in pałeczek z rodzaju Pseudomonas. W takich pożywkich, jak: Cetrimide LAB-AGAR™ (PS 49), Pseudomonas CN LAB-AGAR™ (PS159), Pseudomonas F LAB-AGAR™ (PS 64) czy Pseudomonas CFC LAB-AGAR™ (PS 144) jest źródłem węgla dla izolowanych bakterii. Zawartość glicerolu w pożywkich do hodowli i różnicowania pałeczek Pseudomonas wynosi 0,1%.
Haeomophilus Test Suplement SL 0054 10 fiolek, 1 / 500ml Suplement wzbogacający do pożywki Haemophilus Test LAB-AGAR™ Base (PS 182).
Half Fraser Selective Supplement SL 0014 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment Broth Base (PS 99), zgodny z normą ISO 11290.
Half Fraser Selective Supplement SL 0108 10 fiolek, 1 /2250ml Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment Broth Base (PS 99), zgodny z normą ISO 11290.
Half Fraser Selective Supplement SL 0107 10 fiolek. 1 / 225 ml Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment Broth Base (PS 99), zgodny z ISO 11290.
Horse Serum SL 0116 butelka 100 ml Surowica końska stanowi dodatek wzbogacający do wielu podłoży hodowlanych. Rekomendowany dodatek do pożywek stosowanych do hodowli Trichomonas vaginalis z próbek klinicznych.
ITC Selective Supplement SL 0015 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywna mieszanina do bulionu ITC do izolacji pałeczek Yersinia z próbek żywności i innych. Jej zastosowanie w znacznym stopniu ogranicza wzrost mikroflory towarzyszącej. Suplement do PS 169.
Karmali Modified Selective Supplement SL 0118 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Karmali LAB-AGAR™ Base (PS 178).
Karmali Selective Supplement SL 0049 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Karmali LAB-AGAR™ Base (PS 178).
Kovacs Reagent PL.375 100 ml Alkoholowy roztwór p-aminobenzaldehydu
10% Lactic acid SL 0086 100 ml 10% sterylny roztwor kwasu mlekowego
10% Lactic acid SL 0079 10 fiolek 1/1ml 10% sterylny roztwor kwasu mlekowego
L.C.A.T. Supplement SL 0016 10 fiolek, 1 / 500ml Mieszanina hamująca do pożywki G.C. LAB-AGAR™ Base (PS139) do izolacji dwoinek Neisseria, a w szczególności N. gonorrhoeae z próbek klinicznych.
Laked Horse Blood SL 0103 butelka 100 ml Hemolizowana krew końska stanowi dodatek wzbogacający do wielu podłoży hodowlanych. Rekomendowany dodatek do pożywek stosowanych do hodowli Corynebacterium spp. z próbek klinicznych. Jest także dodatkiem do pożywki Bolton Broth Base (PS179) używanego do hodowli Campylobacter spp. z próbek żywności
LEB SELECTIVE SUPPLEMENT SL 0069 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek selektywny do pożywki LEB BROTH Base (PS 251).
Legionella BCYE Supplement without Cysteine SL 0046 10 fiolek. 1 / 100 ml Dodatek pożywki do pożywki Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163) do badań potwierdzających domniemanych pałeczek Legionella izolowanych ze środowiska wodnego i próbek klinicznych.
Legionella BCYE Supplement without Cysteine SL 0047 10 fiolek. 1 / 500 ml Dodatek do pożywki Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163) do badań potwierdzających domniemanych pałeczek Legionella izolowanych ze środowiska wodnego i próbek klinicznych.
Legionella CYE Growth Supplement SL 0017 10 fiolek. 1 / 100 ml Dodatek wzrostowy do izolacji Legionella spp z próbek klinicznych i środowiska wodnego do pożywki Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Legionella CYE Growth Supplement SL 0053 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek wzrostowy do izolacji Legionella spp z próbek klinicznych i środowiska wodnego do pożywki Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Legionella GVPC Supplement SL 0018 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek selektywny do izolacji Legionella spp. z próbek klinicznych i środowiska wodnego do pożywki Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Legionella Selective AB Supplement SL 0087 10 fiolek, 1 / 100ml Selektywny dodatek do izolacji Legionella spp z probek klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Legionella Selective AB Supplement SL 0096 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do izolacji Legionella spp z probek klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Legionella Selective MWY Supplement SL 0020 10 fiolek, 1 / 100ml Selektywny dodatek do izolacji Legionella spp z probek klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Legionella Selective MWY Supplement SL 0085 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do izolacji Legionella spp z probek klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella CYE LAB-AGAR™ Base (PS 163).
Listeria Modified acc. to Oxford Supplement SL 0081 10 fiolek, 1 / 500ml Zmodyfikowany selektywny dodatek do podłoża Listeria acc. to Oxford LAB-AGAR™ Base (PS 104). Cyklohexymid zastąpiono amfoterycyną B.
Listeria Selective acc. to Oxford Supplement SL 0021 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Listeria acc. to Oxford LAB-AGAR™ Base (PS 104).
Listeria Selective acc. to Palcam Supplement SL 0022 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Listeria acc. to Palcam LAB-AGAR™ Base (PS 102) do izolacji pałeczek Listeria
LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT SUPPLEMENT SL 0101 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Buffered Listeria Enrichment Broth Base (PS553).
Listeria Selective UVM I Supplement SL 0024 10 fiolek, 1 / 500ml Dodatek selektywny do pożywek Listeria UVM Broth Base (PS 210).
Listeria Selective UVM II Supplement SL 0025 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywek: Fraser Listeria Enrichment Broth Base (PS 99) lub Listeria UVM Broth Base (PS 210).
m-CP Selective Supplement SL 0026 5+5 fiolek, 2 / 500 ml Dodatek selektywno – różnicujący do m-CP LAB-AGAR™ Base (PS 138) do oznaczania liczby C. perfringens.
MSRV Selective Supplement SL 0027 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki MSRV Medium Base (PS 203). Nowobiocyna.
MUP Selective Supplement SL 0076 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do TOS Medium Base (nr kat. PS300) do izolacji Bifidobacterium spp
NAD Supplement SL 0307 Suplement wzbogacający do hodowli Haemophilus spp. i Neisseria gonorrhoeae
Nessler Reagent NSR 60010 10 ml Odczynnik potwierdzający obecność Pseudomonas aeruginosa w badanych próbkach. P. aeruginosa wykazuje zdolność dezamidacji acetamidu z wytworzeniem amoniaku, którego obecność wykrywa się po dodaniu odczynnika Nesslera. W wyniku reakcji amoniaku z odczynnikiem Nesslera pojawia się żółta barwa jako efekt dezamidacji acetamidu przez badane szczepy.
Nowobiocin Supplement SL 0055 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny suplement do pożywki m-TSB Broth Base (PS197) oraz MKTTn Broth Base (PS540). Nowobiocyna.
O.G.A. Supplement SL 0028 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Medium (PS570) i Yeast Extract Dextrose LAB-AGAR™ (PS196) do hodowli drożdży i pleśni. Oksytetracyklina.
OADC ENRICHMENT SUPPLEMENT SL 0092 10 fiolek, 1 / 500ml Wzbogacający dodatek do Middlebrook 7H10 LAB-AGAR™ Base (PS 544) do izolacji mykobakterii z probek klinicznych.
ORSIM Supplement SL 0077 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do ORSIM LAB-AGAR™ Base (nr kat. PS 286) do izolacji MRSA
PARAFINA JAŁOWA SL 0138 butelka 50 ml Jałowa parafina do celów mikrobiologii. Zwykle dodawana na powierzchnię podłoży płynnych w celu stworzenia beztlenowych warunków inkubacji.
Phenylboronic Acid SL 0136 10 fiolek, 1 / 3 ml Kwas fenyloboronowy w stężeniu 15 mg/ml jest stosowany do wykrywania karbapenamaz u Klebsiella pneumoniae, tzw. KPC.
Polienrichment Supplement SL 0029 5+5 fiolek, 2 / 500 ml Wzbogacający dodatek do G.C. LAB-AGAR™ Base (PS 139) i innych podłoży stosowanych do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych, w tym pałeczek hemofilnych i bakterii z rodzaju Neisseria.
Potassium Tellurite 3,5% Solution SL 0030/100ml 100 ml Roztwór tellurynu potasu używany jest jako selektywny dodatek do podłóż mikrobiologicznych. Hamuje wzrost większości bakterii Gram-ujemnych i niektórych Gram-dodatnich, niezdolnych do jego redukcji. Dodawany jest do podłoża Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1 (PS 33), Giolitti Cantoni without Polysorbate Broth (PS 54) i innych wybiórczych pożywek do selektywnej izolacji gronkowców
Potassium Tellurite 3,5% Solution SL 0030/30 ml 30 ml Roztwór tellurynu potasu używany jest jako selektywny dodatek do podłóż mikrobiologicznych. Hamuje wzrost większości bakterii Gram-ujemnych i niektórych Gram-dodatnich, niezdolnych do jego redukcji. Dodawany jest do podłoża Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1 (PS 33), Giolitti Cantoni without Polysorbate Broth (PS 54) i innych wybiórczych pożywek do selektywnej izolacji gronkowców
Potassium Tellurite 1% Solution SL 0031/30 ml 30 ml Wodny roztwór 1 % tellurynu potasu, sterylizowanego metodą filtracji. Stosowany jako inhibitor w podłożach mikrobiologicznych. Jest dodawany do selektywnych podłoży do izolacji Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Streptococcus spp i krętków (Baird Parker LAB-AGAR™ - PS 33, Vogel Jonson, Giolitti Cantoni with Polysorbate Broth – PS 148, Giolitti Cantoni without Polysorbate Broth- PS 54).
Preston Campylobacter Supplement SL 0032 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do bulionu Preston i agaru Preston do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter. Suplement do PS 255 i PS 160.
PRESTON MODIFIED SUPPLEMENT SL 0084 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do bulionu Preston i agaru Preston do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter.
Ringer Tablets SL 0112 100 tabl. 1 / 500 ml Płyn Ringera czterokrotnie rozcieńczony znajduje zastosowanie jako rozcieńczalnik próbek wody, żywności i innych
Rosolic Acid Selective Supplement SL 0033 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Fecal Coliforms LAB-AGAR™ Base (PS 87) do izolacji bakterii grupy coli termotolerancyjnych ze środowiska naturalnego.
RPF Supplement SL 0034 10 fiolek. 1 / 100 ml Dodatek do pożywki Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1 (PS 33) i Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-2 (PS 164). Skład dodatku zgodny z normą ISO 6888-2.
RPMI-MOPS Supplement SL 0060 butelka 100 ml Suplement wzbogacający do pożywki RPMI MOPS LAB-GAR™ Base (PS 233).
Salmonella Chromogenic Supplement SL 0061 5+5 fiolek. 2 / 500 ml Zestaw suplementów do pożywki Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ (PS 598)
Skim Milk Powder SL 0113 500 g Odtłuszczone mleko w proszku – składnik wielu podłoży mikrobiologicznych. Dostarcza drobnoustrojom składników odżywczych. Ponadto jego obecność w podłożu znosi toksyczne działanie innych związków chemicznych obecnych w pożywkich. Stanowi także składnik różnicujący. Rekomendowany jest 10% dodatek odtłuszczonego mleka w proszku do pożywek hodowlanych Odtłuszczone mleko w proszku jest wolne od antybiotyków i może być stosowane jako próbka kontrolna w teście na wykrywanie antybiotyków
Sodium Biselenite SL 0120 100 g Kwaśny selenin sodu – dodatek wybiórczy do pożywki Sodium Selenite Broth Base ( PS 565)- pożywki płynnej służącej do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella sonnei z próbek klinicznych. Dodatek seleninu w znacznym stopniu ogranicza wzrost mikroflory towarzyszącej w badanych próbkach. Nie ogranicza wzrostu pałeczek Salmonella.
SODIUM DESOXYCHOLATE SL 0139 10 x 2 ml 2 % roztwór dezoksycholanu sodu służy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae izolowanych na pożywkich agarowych.
Sodium glutamate SL 0132 300 g Glutaminian sodu – dodatek do pożywki Minera Glutamate Modified Medium Base (PS605). Pożywka służy do oznaczania liczby Escherichia coli metodą NPL
Sulphamandelate Selective Supplement SL 0038 10 fiolek, 1 / 500ml Mieszanina hamująca dodawana do pożywki BGA LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 (PS 98) - jako dodatek wybiórczy ograniczający wzrost mikroflory towarzyszącej obecnej w badanych próbkach żywności, środowiskowych i innych.
Sztuczna sól morska SL 0700/1 100 g Rozcieńczalnik próbek wody zgodny z ISO 9308-3.
Sztuczna sól morska SL 0700/5 500 g Rozcieńczalnik próbek wody zgodny z ISO 9308-3.
Tinsdale Enrichment Supplement SL 0074 10 fiolek, 1 / 100ml Dodatek do pożywek do izolacji Corynebacterium diphteriae
Trichomonas Selective Supplement SL 0039 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Trichomonas Medium Base (PS 175) do izolacji Trichomonas vaginalis.
TSC Supplement SL 0008 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki TSC LAB-AGAR™ Base (PS 96) do izolacji i różnicowania Clostridium perfringens z próbek żywności i innych. Zgodny z ISO 7937.
TTC Sterile Solution 1 % SL 0040/100 ml 100 ml Sterylny 1 % roztwór 2-3-5 chlorku trifenylotetrazoliowego. Odczynnik używany jest jako dodatek do podłoży mikrobiologicznych, takich jak TTC Tergitol-7 LAB-AGAR™ (PS 125), KF Streptococcal LAB-AGAR™ (PS 124)
TTC Sterile Solution 1 % SL 0040/30 ml 30 ml Sterylny 1 % roztwór 2-3-5 chlorku trifenylotetrazoliowego. Odczynnik używany jest jako dodatek do podłoży mikrobiologicznych, takich jak TTC Tergitol-7 LAB-AGAR™ (PS 125), KF Streptococcal LAB-AGAR™ (PS 124)
TTC Sterile Solution 5% SL 0115 100 ml Sterylny 5 % roztwór 2-3-5 chlorku trifenylotetrazoliowego – TTC. Suplement do PS 125.
Tween 80 TWS 80100 100 ml Polysorbate 80 stanowi mieszaninę estrów kwasu oleinowego. Jego rola w pożywkich mikrobiologicznych jest wieloraka. Dodawany do pożywki Giolitti Cantoni without Polysorbate (PS 54) do izolacji gronkowców umożliwia odzysk uszkodzonych w wyniku zabiegów technologicznych komórek tych drobnoustrojów. W pożywkich do hodowli pałeczek kwasu mlekowego (MRS Broth- PS 60 i MRS LAB-AGAR™- PS 59) stanowi źródło kwasów tłuszczowych niezbędnych do metabolizmu pałeczek kwasu mlekowego. 
Tween 80 TWS 80500 500 ml
Urea Sterile Solution 40% SL 0041 butelka 100 ml 40 % roztwór wodny mocznika sterylizowanego przez filtrację. Jest dodatkiem do różnicującej pożywki stałej i płynnej wg Christensena oraz w modyfikacji Hormaeche`a i Munilla w celu wykrycia bakteryjnej ureazy - enzymu produkowanego przez niektóre bakterie, m.in. z rodzaju Proteus, Klebsiella. Suplement do PS 211, PS 506.
Urea Sterile Solution 40% SL 0111 10 fiolek po 5 ml
V.C.A.T. Supplement SL 0042 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do G.C. LAB-AGAR™ Base (nr kat. PS 139) szczególnie przydatny do wstępnej izolacji bakterii z rodzaju Neisseria z próbek klinicznych.
V.C.N. Supplement SL 0043 10 fiolek, 1 / 500ml Mieszanina hamująca do pożywki G.C. LAB-AGAR™ Base (PS 139) do izolacji dwoinek Neisseria, a w szczególności N. gonorrhoeae z próbek klinicznych.
Vancomycin Supplement SL 0059 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki m - LST Broth (PS 198) do wykrywania obecności Cronobacter spp. z próbek żywności i innych
VCC Supplement SL 0104 10 fiolek. 1 / 2,25 L Selektywny suplement do pożywki m - TSB Broth Base (PS197)
0,5M EDTA SL 0135 10 fiolek po 2-3 ml 0,5 M roztwór EDTA stosowany jest do wykrywania metalo-ß-laktamaz (MBL) u pałeczek Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp. Acinetobacter spp.
0,5M EDTA SL 0141 butelka 100 ml 0,5 M roztwór EDTA stosowany jest do wykrywania metalo-ß-laktamaz (MBL) u pałeczek Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp. Acinetobacter spp.
XLT4 Supplement SL 0045 butelka 46 ml Selektywny dodatek do pożywki XLT4 LAB-AGAR™ Base (PS 131).
Yersinia CIN Supplement SL 0044 10 fiolek, 1 / 500ml Selektywny dodatek do pożywki Yersinia Selective LAB-AGAR™ Base (PS 145).