Aplikator do płytek typu Rodak

 

APL 416 Aplikator płytek kontaktowych umożliwia wystandaryzowanie sposobu poboru próbek (nacisk i czas)

Aplikator płytek kontaktowych firmy BIOMAXIMA służy do wystandaryzowanego poboru prób czystościowych z powierzchni metodą odciskową. Został przygotowany dla laboratoriów mikrobiologicznych, które badają czystość zgodnie z wymogami PN EN ISO 18593 oraz farmakopealnymi. Standaryzacja nacisku 500 g i czasu poboru próbki 10 sekund, minimalizują pojawiający się błąd ludzki w trakcie wykonywania badania. Tym samym wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu aplikatora są wiarygodne i miarodajne bez względu na wykonującego pobór próbki

Aplikator RODAC