Rada Nadzorcza

Mariusz Nowak  -   Przewodniczący

Pan Mariusz Nowak jest absolwentem ekonomii oraz cybernetyki i informatyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada również MBA Ecole Nationale des Ponts et des Chausees w Paryżu.
 
Praca i działalność zawodowa:
 
2012 – 2020 CFO Kulczyk Investment S.A. (Luxembourg)
2010 –2012 CFO w KPI Polska Group oraz Prezes Zarządu Magro International
2007- 2010 Managing Director Wavin Ekoplastik s.r.o.
1996 – 2007 Regional Financial Director CEE Region Wavin Ekoplastik s.r.o.
1991 – 1996 Różne stanowiska w dziale finansowym Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o. aż do poziomu Dyrektor Finansowy
 
Pan Mariusz Nowak obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Autostrada Eksploatacja SA , Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska II SA, AWSA Holland II BV, w przeszłości był również członkiem rad nadzorczych w Phenomind Ventures SA, SCT-Broker sp. z o.o., Ciech SA, A2 Route Sp.zo.o. W przeszłości był członkiem zarządu w Kulczyk Investments SA, KI Finance Ltd, KI Chemistry Sarl, KI Mining Sarl, oraz w QKR Corporation Limited.

Andrzej Mikosz   -   Wiceprzewodniczący

Pan Andrzej Mikosz jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, jest radcą prawnym, od 1994 r. członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1994 r. Odbył Staż legislacyjny w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki 1990
 
Praca i działalność zawodowa:
 
Kancelaria Ziemski i Partnerzy 1993-1995 (associate, partner)
Kancelaria Głowacki Grynhoff Hałaziński Mikosz 1995-1997 (partner)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – radca Ministra 1998-2000 (doradca ds. giełd towarowych i domów składowych)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1998-2000 (członek Komisji)
Weil, Gotshal & Manges LLP 2000-2002 (senior associate)
Lovells 2002-2005 LLP (senior associate)
Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 2005-2006
Hogan&Hartson LLP 2006-2010 (partner)
K&L Gates LLP 2010-2019 (partner)
TaylorWessing e|n|w|c 2019 – obecnie (partner)

Krzysztof Mikosz  -   Członek

Pan Krzysztof Mikosz ukończył studia licencjackie w zakresie Matematyka Finansowa i Aktuarialna UAM oraz Studia Magisterskie w zakresie Ekonomia Międzynarodowe Otoczenie Biznesu ALK.
 
2015 - 2016 Szef polskiego zespołu międzynarodowego projektu międzyuczelnianego Market Basket
2015 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Biocorp sp. z o.o.
2016 - 2017 Wycena aktywów funduszy jako NAV Analyst dla Franklin Templeton Investments
2017 - 2019 Członek zarządu Via Lucis sp. z o.o
2017 - 2018 Przeprowadzanie analiz oraz modelowanie statystyczne jako Modelling Analyst dla Nielsen w zakresie projektów Price and Promo (2017 – 2018) Nadzorowanie projektów oraz prezentowanie wyników klientom jako Regional Analytics Consultant dla Nielsen w zakresie projektów Price and Promo oraz Media
2019 - 2020 Codzienne określanie cen paliw na stacjach dla klientów detalicznych  w Polsce jako Fuel Price Implementer dla Shell Polska
2020 - 2022 Przeprowadzanie analiz rentowności podejmowanych akcji oraz dostarczanie narzędzi do obserwowania rentowności produktów jako Analityk Efektywności Finansowej Sprzedaży dla P4
2022 - obecnie Określanie optymalnego poziomu przecen dla całego asortymentu butów oraz torebek na podstawie modeli statystycznych dla CCC.eu jako Junior Pricing Manager

Mirosław Panek  -   Członek

Pan Mirosław Panek posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do marca 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej założonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banków: Pierwszego Banku BFG S.A., Drugiego Banku BFG S.A. i Banku Nowego BFG S.A. Z ramienia BFG był także Członkiem Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2019-2020. Obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Poprzednio, Pan Mirosław Panek pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego, Członka Executive Board, reprezentującego Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizję, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan. W 2016 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wcześniej sprawował kierownicze funkcje m.in. w sektorze ubezpieczeniowym (w latach 2006-2007 był członkiem zarządu PZU SA), oraz w sektorze zarządzania aktywami, w latach 2002-2006 był Prezesem Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A., oraz Prezesem Zarządu ING TFI S.A. W latach 1997-1998 był Członkiem Zarządu i Doradcą Inwestycyjnym w ABN AMRO Asset Management  (Polska) S.A. Był także niezależnym członkiem rad nadzorczych licznych spółek publicznych, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady a także przewodniczącego komitetu audytu. Pan Mirosław Panek jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 roku obronił pracę doktorską z astrofizyki w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, po czym odbył stypendium podoktorskie w Princeton University Astronomical Observatory w Princeton (USA).Jest posiadaczem licencji doradcy inwestycyjnego nr. 4, licencji maklera papierów wartościowych nr. 195, oraz posiada tytuł tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Alina Urban   -   Członek

Pani Alina Urban jest magistrem nauk politycznych, ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie strategicznym i public relations/public affairs.
 
W 2020 r. była Doradcą Zarządu Banku Pekao S.A. W latach 2016-20 była Doradcą Zarządu PGNiG OD, gdzie odpowiadała za budowę wizerunku medialnego Spółki. Wcześniej pełniła m.in. funkcję Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel SA gdzie odpowiadała za wizerunek firmy oraz koordynowała działania sponsoringowe. Jako Doradca Zarządu kształtowała politykę informacyjną również w Totalizatorze Sportowym, Poczcie Polskiej, oraz KGHM SA. W latach 1997 - 1999 pracowała w mediach jako dziennikarz oraz wydawca programu. Posiada także doświadczenie w pracy w administracji publicznej w tym m.in. jako Rzecznik Prasowy/Doradca Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w latach 2002-2005).