Zarząd

Łukasz Urban
PREZES ZARZĄDU 

Absolwent Yale University (Master of Science na Wydziale Biologii) oraz Hamilton College (Bachelor of Arts), studiował również na Wydziale Biochemii Imperial College of Science Technology and Medicine (University of London). Posiada dyplom MBA z IESE Business School (Universidad de Navarra).
 
Założyciel i wspólnik, a do listopada 2016 roku Prezes Zarządu w Biocorp Polska Sp. z o.o., spółce będącej producentem testów do diagnostyki mikrobiologicznej, która połączyła się z BioMaxima SA. 

Posiada wieloletnie doświadczenie z rynku kapitałowego. Od września 2021 członek Rady Ekspertów w PFR Life Science, spółki celowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, której działalność koncentruje się na inwestycjach w sektorze biotechnologicznym, w wybrane firmy, w szczególności poszukujące źródeł finansowania badań klinicznych. Od 2020 roku członek Komitetu Inwestycyjnego oraz Rady Ekspertów PFR Ventures, nawiększego w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzającego Funduszami Funduszy (ponad 50 funduszy, 2,5 mld zł pod zarządzaniem). W latach 2013 – 2019 pełnił funkcję członka, w tym w latach 2016-2019 przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. W latach 2006-2009 był wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym w PZU Asset Management. Wcześniej pracował w Londynie w 3i Investments plc, firmie zarządzającej funduszami private equity, gdzie m.in. współtworzył strategię w sektorze healthcare. Był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 

Wcześniej pełnił również funkcje w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek kapitałowych. Posiada też wieloletnie doświadczenie doradcze. Jest członkiem amerykańskich naukowych stowarzyszeń honorowych Phi Beta Kappa oraz Sigma Xi.  Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Henryk Lewczuk 
WICEPREZES ZARZĄDU 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. 
Przebieg pracy zawodowej: 
2016 – nadal – BioMaxima SA – Wiceprezes Zarządu 
2002 – 2016 – BioMaxima SA – Prezes Zarządu
1994-2002 – PZ Cormay w Lublinie – główny księgowy, dyrektor ds ekonomicznych, dyrektor zarządzający
1991-1994 – Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie – inspektor
1990-1991 – Urząd Miasta Świdnik – zastępca burmistrza
1986-1990 – Izba Skarbowa w Lublinie – komisarz skarbowy

Piotr Janowski
CZŁONEK ZARZĄDU

Pan Piotr Janowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej (1990), ukończył również podyplomowe studia EMBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (1999). Przed objęciem funkcji Członka Zarządu BioMaxima S.A. pracował w POLNORD SA jako Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji.
 
W latach 2019-2020, był członkiem Zarządu Polnord Szczecin Ku Słońcu sp z o.o., Polnord Inwestycje sp. z o.o., oraz Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. W latach 2016-2019 był Prezesem Zarządu SMB „JARY” w Warszawie, w latach 2007-2012 był Prezesem Zarządu w ALTRAD-Mostostal sp. z o.o., w latach 2002-2007 był Prezesem Zarządu Asva Stal Serwis Sp.z o.o. i Ruukki Polska sp. z o.o. oraz członkiem rad nadzorczych spółek zależnych.
Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Biocorp Polska Sp. z o.o.