MIKROMETODA - system pobierania krwi włośniczkowej
Probówki do liczenia płytek w krwi włośniczkowej

Zestaw składa się z:

 • probówki zawierającej 1 ml odczynnika
 • kapilary typu end-to-end (krótszej) o poj. 20 µl.
 • kapilary (dłuższej) do napełniania komory do liczenia

Po pobraniu krwi do kapilary (krótszej) wrzucić kapilarę z krwią do probówki z oczynnikiem. Zamknąć probówkę korkiem. Mieszać do momentu wypłukania krwi z kapilary. Po około 3 minutach następuje hemoliza erytocytów. Pobrać mieszaninę do dłuższej kapilary i napełnić komorę do liczenia. Po 10 minutach następuje całkowita sedymentacja płytek. Rozpocząć liczenie płytek ukazujących się jako świecące punkciki lub płytki.

Instrukcja użycia oraz sposób wyliczania

Wymiary Nr art. Oznaczenie
2 ml, Φ = 11 mm, h = 40 mm KB-015010 TTK N 40 n
    Opakowanie jednostkowe: 50 szt.

 

Probówki do liczenia retikulocytów w krwi włośniczkowej

Zawartość: 50 µl odczynnika na bazie roztworu błękitu brylantowo-krezylowego

Zestaw składa się z:

 • probówki zawierającej 50 µl odczynnika
 • kapilary typu end-to-end o pojemności 50 µl

Instrukcja użycia oraz sposób wyliczania

Wymiary Nr art. Oznaczenie
0,7 ml, Φ = 11/8 mm, h = 29 mm KB-017010 GK R 30
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.

 

MIKROMETODA do badań hematologicznych

Antykoagulant: wersenian dwupotasowy (EDTA-2K)

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest antykoagulantem, który zabezpiecza ją przed tworzeniem się mikroskrzepów oraz umożliwia dobre i szybkie wymieszanie.

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077003 GK 150 EDTA 100 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077001 GK 150 EDTA 200 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077004 GK 150 EDTA 300 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do oznaczania poziomu glukozy

Inhibitor glikolizy: fluorek sodowy (NaF)

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest fluorkiem sodowym, który powoduje zahamowanie procesu glikolizy do 48 godzin.

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077302 GK 150 NaF 100 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077301 GK 150 NaF 200 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077304 GK 150 NaF 300 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do pozyskiwania surowicy

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest aktywatorem wykrzepiania (środkiem przyspieszającym proces wykrzepiania).

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077101 GK 150 SE 200 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077102 GK 150 SE 300 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077106 GK 150 SE 600 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do pozyskiwania surowicy do oznaczania bilirubiny

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest aktywatorem wykrzepiania (środkiem przyspieszającym proces wykrzepiania).

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077401 GK 150 SE Bili 200 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do pozyskiwania surowicy z żelem

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest aktywatorem wykrzepiania (środkiem przyspieszającym proces wykrzepiania). Dodatkowo probówka zawiera żel (środek separujący).

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077120 GK 150 SE GEL 200 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do pozyskiwania surowicy z żelem do oznaczania bilirubiny

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest aktywatorem wykrzepiania (środkiem przyspieszającym proces wykrzepiania). Dodatkowo probówka zawiera żel (środek separujący).

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077422 GK 150 SE GEL Bili 200 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do pozyskiwania osocza

Antykoagulant: heparyna litowa

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest antykoagulantem.

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077201 GK 150 Li 200 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do pozyskiwania osocza

Antykoagulant: heparyna amonowa

Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta jest antykoagulantem.

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077601 GK 150 AH 200 µl
    Opakowanie jednostkowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do badań układu krzepnięcia

Antykoagulant: cytrynian sodowy o stężeniu 0,1 mol/l

Proporcja mieszania: 1:10

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Zestaw składa się z:

 • probówki z roztworem cytrynianu sodowego
 • kapilary typu end-to-end o pojemności 150 µl (077701)
  lub 300 µl (077704)

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077701 GK 150 Citrate 150 µl
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077704 GK 300 Citrate 150 µl
    Opakowanie jednostkowe: 50 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

MIKROMETODA do oznaczania opadu

Antykoagulant: cytrynian sodowy o stężeniu 3,8%

Proporcja mieszania: 1:5

Ilość pobieranej krwi uzależniona jest od pojemności kapilary.

Zestaw składa się z:

 • probówki z roztworem cytrynianu sodowego
 • kapilary typu end-to-end o pojemności 150 µl zamontowanej w korek
 • rurki opadowej

Instrukcja użycia

Wymiary Nr art. Oznaczenie
1 ml, Φ = 11/8 mm, h = 39 mm KB-077510 GK 150 BSG 150 µl
    Opakowanie jednostkowe: 50 szt.
Opakowanie zbiorcze: 4.000 szt.

 

Statyw do MIKROMETODY do oznaczania opadu

Statyw do pomiaru opadu na 10 stanowisk.

Wymiary Nr art. Oznaczenie
szer: 305 mm, wys: 300 mm, gł: 100 mm KB-061751 SST 10 GK
    Opakowanie jednostkowe: 1 szt.

 

Nożyki do nakłuwania do mikrometody

Materiał: stal szlachetna

Gł. nakłucia Nr art. Oznaczenie
3,8 mm KB-090101 HS 3 red
    Opakowanie jednostkowe: 200 szt.
Opakowanie zbiorcze: 1.000 szt.

 

Nożyki do nakłuwania do mikrometody

Materiał: stal szlachetna

Gł. nakłucia Nr art. Oznaczenie
2,6 mm KB-090201 SG 3 green
    Opakowanie jednostkowe: 200 szt.
Opakowanie zbiorcze: 1.000 szt.