Identyfikacja mikroorganizmów

Oferowane przez firmę BIOLOG systemy do identyfikacji drobnoustrojów umożliwiają identyfikację blisko 2700 gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych, drożdży oraz grzybów strzępkowych. Ponadto, baza danych do identyfikacji grzybów strzępkowych dodatkowo zawiera obszerną bibliotekę makro- i mikroskopowych zdjęć identyfikowanych grzybów.

Opracowane przez firmę BIOLOG, wielopłaszczyznowe systemy do identyfikacji mikroorganizmów, oparte są przede wszystkim na analizie ich metabolizmu w odniesieniu do różnorodnych źródeł węgla, umieszczonych w odpowiednich studzienkach 96-dołkowych płytek. Omawiana technologia wykorzystuje sole tetrazoliowe, które jako akceptory elektronów są przekształcane przez żywe, metabolizujące komórki do kolorowych związków formazanowych. A zatem, identyfikowany mikroorganizm, metabolizując specyficzne dla niego źródła węgla, tworzy niepowtarzalny wzór, tzw. „odcisk palca”, na który składają się układ i intensywność poszczególnych wybarwień. Proces identyfikacji bakterii przy użyciu technologii BIOLOG nie wymaga wykonywania barwienia metodą Grama oraz jakichkolwiek innych, wstępnych lub dodatkowych testów. Procedura wykonania oznaczenia jest prosta
 i szybka. Obejmuje ona cztery podstawowe czynności, a mianowicie: uzyskanie czystej hodowli, przygotowanie i naniesienie zawiesiny drobnoustroju o odpowiedniej gęstości na płytkę BIOLOG, inkubację płytki i ostatecznie odczyt uzyskanych wyników. Odczytu można dokonać zarówno przy użyciu systemu automatycznego - OmniLog ID, półautomatycznego MicroStation ID, jak również manualnie.

Najprostszy system - system manualny – służy wyłącznie do identyfikacji bakterii tlenowych i wymaga ręcznego wprowadzenia uzyskanych wyników do oprogramowania. Określając intensywność wybarwienia w danej studzience, dysponujemy trzema kategoriami: brak wybarwienia, średnie wybarwienie lub pełne wybarwienie. Wynik porównania z bazą danych podawany jest w postaci nazw czterech gatunków, których układ wybarwień był najbliższy układowi analizowanej płytki.

Bardziej zaawansowany - MicroStation ID System – umożliwia identyfikację ponad 2700 gatunków bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych. Po zakończeniu inkubacji, analizowana płytka umieszczana jest w czytniku MicroStation. Automatyczny odczyt eliminuje czynnik niedoskonałości i subiektywności ludzkiego oka. Uzyskany układ wybarwień jest zapisywany i porównywany z setkami profili w odpowiedniej bazie danych. MicroStation ID System zawiera obszerne aplikacje do analiz populacji mikroorganizmów bytujących między innymi w glebie, wodzie, czy biofilmach. Co ważne, MicroStation ID System umożliwia tworzenie własnych baz danych, do których można dodawać mikroorganizmy wraz z ich specyficzną charakterystyką. Dodatkowo, uzyskane dane mogą być eksportowane do takich aplikacji jak Excel lub Access.

Najbardziej zaawansowany – OmniLog ID System – zapewnia pełną automatyzację procesów inkubacji, odczytu i interpretacji wyników dla maksymalnie 50 mikropłytek jednocześnie. Kolejne płytki mogą być wprowadzane do systemu w dowolnym momencie, jeśli tylko są dostępne wolne pozycje lub zakończono proces analizy już wprowadzonych płytek. Sercem tego systemu jest OmniLog – urządzenie spełniające dwojaką funkcję: inkubatora oraz aparatu do odczytu zmiany intensywności zabarwienia w studzienkach
96-dołkowych płytek.

 

 

GEN III MicroPlate - instrukcja użytkowania

Systemy Biolog - opis

Systemy Biolog - spis identyfikowanych mikroorganizmów

AN MicroPlate - instrukcja użytkowania

FF MicroPlate - instrukcja użytkowania

YT MicroPlate - instrukcja użytkowania