Badania populacji drobnoustrojów

Badania populacji drobnoustrojów dostarczają przydatnych informacji na temat zmian zachodzących w środowisku ich bytowania. Ponieważ mikroorganizmy zamieszkują niemalże wszystkie środowiska i zazwyczaj jako pierwsze reagują na zmienne warunki fizyczne lub chemiczne, toteż zmiany zachodzące w populacji mikroorganizmów są często prekursorem zmian w kondycji środowiska jako całości.

Oferowane przez firmę Biolog płytki EcoPlate, opracowane przy ścisłej współpracy z mikrobiologami i ekologami, zostały specjalnie zaprojektowane do badania różnorodności mikroorganizmów w próbkach środowiskowych oraz mikrobiologicznych badań ekologicznych. Płytki EcoPlate, wykorzystywane do tworzenia profilu poziomu fizjologicznego populacji mikroorganizmów (ang. community – level physiological profiling), pozwalają na precyzyjną i szybką ocenę stanu drobnoustrojów występujących w różnych środowiskach, między innymi w glebie, wodzie, ściekach, czy odpadach przemysłowych. Stanowią one również idealne narzędzie do monitorowania danej populacji drobnoustrojów w czasie lub określania wpływu zmiennych czynników środowiska na jego mikroflorę.

96-dołkowa płytka EcoPlate zawiera 31 różnych, istotnych środowiskowo źródeł węgla, z których każde powtórzone jest trzykrotnie (wraz z jedną studzienką kontrolną dla każdego powtórzenia). Odczytu płytki można dokonać przy użyciu dowolnego, standardowego czytnika mikropłytek.

Płytki EcoPlate znalazły zastosowanie między innymi w:

  • Analizach populacji drobnoustrojów środowisk glebowych.
  • Badaniach wody i ścieków.
  • Badaniach osadów czynnych, kompostów i testowaniu odpadów przemysłowych.
  • Bioremediacji i testowaniu oddziaływania substancji toksycznych.

EcoPlate - opis

EcoPlate - instrukcja użytkowania

Konkretne przykłady zastosowania płytek EcoPlate opisano w ponad 500 publikacjach. Odwiedź naszą bibliografię.