Systemy do identyfikacji drobnoustrojów firmy BIOLOG
 1. System manualny

Nr kat.

Opis

45101

GEN III MicroLog M System 

System służy do identyfikacji wyłącznie bakterii tlenowych na podstawie wizualnej oceny płytki GEN III i manualnego wprowadzenia uzyskanych wyników do oprogramowania.

System manualny zawiera:

 • GEN III Data Collection Software,
 • instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej,
 • turbidymetr,
 • roczną gwarancję.

Baza danych GEN III Database oraz opcjonalnie - Retrospect 2.0 Data Management Software - kupowane są osobno.

 1. System półautomatyczny

Nr kat.

Opis

65362

GEN III MicroStation ID System

System służy do szybkiej identyfikacji bakterii tlenowych i beztlenowych, drożdży oraz grzybów strzępkowych. Odczytu płytek MicroPlate dokonuje w sposób automatyczny dołączony do zestawu czytnik MicroStation.

System półautomatyczny zawiera:

 • Czytnik MicroStation,
 • komputer,
 • MicroLog 3 Software,
 • Retrospect 2,0 Data Management Software,
 • instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej,
 • turbidymetr,
 • ośmiokanałowy pipetor automatyczny,
 • roczną gwarancję,
 • bezpłatne szkolenie z zakresu użytkowania systemu.

Bazy danych kupowane są osobno.

 1. Systemy automatyczne

Nr kat.

Opis

91372

GEN III OmniLog ID System

System do automatycznej  inkubacji i identyfikacji wyłącznie bakterii tlenowych.

91392

GEN III OmniLog Plus ID System

System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych, beztlenowców, drożdży oraz grzybów strzępkowych.

94372

GEN III OmniLog Combo System

System do automatycznej  inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych oraz do fenotypowania mikroorganizmów (dodatkowo posiada oprogramowanie Phenotype MicroArray Software).

94392

GEN III OmniLog Combo Plus System (system złożony z OmniLoga + Microstation)

System do automatycznej  inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych, beztlenowców, drożdży oraz grzybów strzępkowych, a także do fenotypowania mikroorganizmów  (dodatkowo posiada oprogramowanie Phenotype MicroArray Software).

System automatyczny zawiera:

 • Inkubator/czytnik OmniLog,
 • komputer,
 • drukarkę,
 • Omnilog GEN III Data Collection Software,
 • Retrospect 2,0 Data Management Software,
 • instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej,
 • turbidymetr,
 • ośmiokanałowy pipetor automatyczny,
 • roczną gwarancję,
 • bezpłatne szkolenie z zakresu użytkowania systemu.

Bazy danych kupowane są osobno.

Bazy danych

Nr kat.

Opis

22730D

GEN III Database

Baza danych do identyfikacji tlenowych bakterii Gram (+) i Gram (-).

22607D

AN Database

Baza danych do identyfikacji bakterii beztlenowych (do zastosowania w systemach: GEN III MicroStation ID, GEN III OmniLog Plus ID oraz GEN III OmniLog Combo Plus ID).

22605D

YT Database

Baza danych do identyfikacji drożdży i grzybów drożdżopodobnych (do zastosowania
w systemach: GEN III MicroStation ID, GEN III OmniLog Plus ID oraz GEN III OmniLog Combo Plus ID).

22606D

FF Database

Baza danych do identyfikacji grzybów strzępkowych (do zastosowania w systemach: GEN III MicroStation ID, GEN III OmniLog Plus ID oraz GEN III OmniLog Combo Plus ID).