Supervisory Board

Rafał Jelonek   -   Przewodniczący

Wykształcenie:
Wyższe: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, magister zarządzania i marketingu.
Przebieg pracy zawodowej:
1998 – 2005 Tesco Polska S.A. Specjalista/Kierownik Działu Marketingu
2006 – 2009 ABC 4 Brands – Client Service Manager
2010 – 2011 Media Marketing Distribution – Dyrektor Marketingu
Od 2011  – Własna firma doradcza
 
Funkcje pełnione: 
Quart Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Bioavlee S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ S.A.” - Prokurent
Grupa SMT S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 11 lipca 2012 do 29 maja 2013)
Ofens Sp. z o.o. – Prezes Zarządu / Właściciel
Słonko Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Uraz Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Krzysztof Mikosz   -   Wiceprzewodniczący

Magister nauk społecznych, kierunek ekonomia, specjalność międzynarodowe otoczenie biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego (2014-2016), dyplom z wyróżnieniem 
 
Licencjat matematyki – specjalność matematyka finansowa i aktuarialna, realizowany program specjalności analiza danych, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011-2014)
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
IX 2017 - obecnie 
Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Gates of Tau LLC 
IX 2017 - obecnie 
Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Via Lucis sp. z o.o. 
IV 2017 - obecnie 
Junior Modelling Analyst w Nielsen
VI 2016 - III 2017 
Analityk wyceny funduszy inwestycyjnych dla Franklin Templeton Investments 
IV 2015 – VI 2016 
Szef polskiego zespołu międzynarodowego w międzyuczelnianym projekcie realizowanym w ramach programu Market Basket 
IV 2015 –XI 2016 
Członek Rady Nadzorczej Biocorp Sp z o.o. 
X 2013 – VI 2014  
Stażysta w spółce ITTI sp. z o.o.

Michał Janik   -   Członek

Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing, a także studiów podyplomowych z zakresu Integracji i Project Managementu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Niemczech.
Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, m.in. ukończył „Executive Program in Strategy and Organization” na Uniwersytecie Stanford  oraz  „Executive Academy” na Uniwersytecie Wiedeńskim. 
 
Od blisko 15 lat związany z sektorem bankowym, gdzie tworzył i rozwijał obszar Cash Managementu i Bankowości Transakcyjnej. Pracę zawodową rozpoczął w SHL Hypotheken Bank w Niemczech, następnie zawodowo związany był z Raiffeisen Bankiem i BRE Bankiem i mBankiem.
W latach 2007 – 2009 Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu mBanku, gdzie odpowiedzialny był za rozwój i zarządzanie produktami Bankowości Korporacyjnej: płatnościowymi, płynnościowymi, lokacyjnymi, rachunkami oraz produktami kredytowymi.
 
Od 2009 roku  Dyrektor Biura/ Wicedyrektor w Departamencie Bankowości Transakcyjnej mBanku, odpowiada za zarządzanie ofertą produktową bankowości transakcyjnej, m.in. rachunki bieżące, escrow oraz rachunki powiernicze, cash poole, rozwiązania cross-border, lokaty terminowe, karty płatnicze biznesowe, karty Prepaid oraz Instrument Pieniądza Elektronicznego, zarządzanie gotówką, jak również płatności zagraniczne i krajowe, spływ należności oraz produkty identyfikacyjne.
 
Odpowiada za wdrożenia innowacyjnych i strategicznych projektów dla Bankowości Korporacyjnej z dziedziny nowych technologii.

Piotr Janowski   -   Członek

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył również podyplomowe studia EMBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prezes Zarządu SMB „JARY” w Warszawie. Był Prezesem Zarządu Asva Stal Serwis Sp.z o.o., Ruukki Polska sp. z o.o. oraz ALTRAD-Mostostal sp. z o.o. oraz członkiem rad nadzorczych spółek zależnych.

Kacper Krysiak   -   Członek

Pan Kacper Krysiak jest adwokatem, magistrem prawa. Pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych, odbył staż w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. Obecnie, prowadzi działalność gospodarczą, związaną z doradztwem personalnym w zakresie wolnych zawodów oraz na rzecz audytorskich i doradczych. Nie wchodził w skład organów spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat.

Konrad Pankiewicz   -   Członek

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zawodowo jest związany ze sprzedażą i marketingiem, był współzałożycielem Grupy SMT SA (wcześniej ADV) gdzie przez 16 lat, jako Wiceprezes a następnie Prezes Zarządu, był odpowiedzialny za strategię i rozwój całej Grupy Kapitałowej. Stał za wszystkimi przejęciami i nowymi firmami (spółkami-córkami) dodanymi w ramach grupy kapitałowej oraz wprowadzaniem akcji spółki-matki i spółek córek do obrotu na rynku głównym GPW i rynku NewConnect. Nadzorował także sprzedaż spółek grupy: Lemon Sky (2014) międzynarodowej korporacji reklamowej (WPP) i SMT Software Services funduszowi Enterprise Investors (2015). Obecnie pan Konrad Pankiewicz jest Prezesem Zarządu Leonarto Sp. z o.o., funduszu venture capital, którego jest założycielem i udziałowcem. Pełni również funkcje w radach nadzorczych kilku spółek. Poprzez fundusz, jest zaangażowany w rozwój firm w następujących sektorach: telemedycyna, nanotechnologia, biomedycyna, sztuczna inteligencja i big data.
 
Pan Konrad Pankiewicz jest Prezesem Zarządu Leonarto Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Leonarto VC Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Synaptise RM Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Omnialab Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Blue Ceriana Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Leonarto Alf SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej EFM SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Codemedia SA, Członkiem Rady Nadzorczej XTPL SA, komplementariuszem w Pankiewicz Leonarto Sp. z o.o. Sp. k., komplementariuszem w Konrad Pankiewicz SK oraz komplementariuszem w Pankiewicz Consulting SK. Jest udziałowcem lub akcjonariuszem Leonarto Sp. z o.o., Leonarto VC Sp. z o.o., Pankiewicz Leonarto Sp. z o.o. Sp. k., Konrad Pankiewicz Sp. k., Pankiewicz Consulting Sp. k., Leonarto Alfa SA, Omnilab Sp. z o.o., Blue Ceriana Sp. z o.o., Synaptise RM Sp. z o.o., Parrot 9 Sp. z o.o. w likwidacji. W ciągu ostatnich trzech lat był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bioavlee Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Grupa SMT SA. oraz Członkiem Zarządu Parrot9 Sp. z o.o.

Artur Wojcieszuk   -   Członek

1989-1994 - Studia dzienne magisterskie na kierunku biotechnologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1993-1995 Asystent w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UMCS Lublin;
1995-1999 Asystent w Katedrze Mikrobiologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach;
1995-1996 Specjalista ds. sprzedaży w Siedleckich Zakładach Drobiarskich DROSED S.A.;
1997-2000 Specjalista ds. sprzedaży, następnie trener w PZU Życie S.A.
1998-2002 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ZWiPT WOKAS-BIS s.c.
2002-2008 - W-ce prezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu WOKAS Kopalnie Torfu Sp. z o.o.
2008-2011- Członek rady nadzorczej WOKAS Kopalnie Torfu Sp. z o.o.
2011 - obecnie - Członek rady nadzorczej WOKAS S.A.
2004-2008 - Członek rady nadzorczej Biomaxima Sp. z o.o.
2008- obecnie - Członek rady nadzorczej Biomaxima S.A.