27.60 zł 0.00%
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
2023-03-24
Ład korporacyjny
BioMaxima S.A. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na NewConnect, tj. od 8 czerwca 2010 r., przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r, czyli w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W 2017 r. BioMaxima S.A. przestrzegała wszystkich zasad ujętych w tym zbiorze. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://www.biomaxima.com) w sekcji poświęconej dokumentom korporacyjnym.