EU Funds
 
Informacje o wyborze dla zapytania ofertowego nr 1/3.7/RPOWL: Innowacyjne produkty mikrobiologiczne – budowa zakładu produkcyjnego

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13.7RPOWL.pdf
 
Informacje o wyborze dla zapytania ofertowego nr 1/2.1/POIR: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 12.1POIR .pdf

Tytuł Projektu: Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A.

Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A..pdf

Zapytanie Ofertowe nr 4/RPOWL/1.2- Test do oznaczania lekooporności MIC
Projekt pt. „Test do oznaczania lekooporności MIC” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badanie celowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 RPOWL 1.2- Test do oznaczania lekooporności MIC.pdf
Załącznik do zapytania ofertowego- Test do oznaczania lekooporności MIC.pdf

Treść zapytań dotyczących Zapytania Ofertowego nr 4/RPOWL/1.2- Test do oznaczania lekooporności MIC wraz z odpowiedziami znajduja się pod poniższym linkiem:  
04.09.2017 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 4.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.7/RPOWL: Innowacyjne produkty mikrobiologiczne – budowa zakładu produkcyjnego

Projekt pt. „Innowacyjne produkty mikrobiologiczne”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 3.7 RPOWL Innowacyjne produkty mikrobiologiczne – budowa zakładu produkcyjnego.pdf
Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1 3.7 RPOWL.zip

Pozostałe pliki (Przedmiar, Projekty wykonawcze, itp.) można odnaleźć po kliknięciu na poniższy link: 

Dokumentacja Techniczna Inwestycji

Architektura_zakład_prod_.zip

budA_Instalacja_wod-kan.zip

Elektryczna_czesc_A.zip

Konstrukcja_zakład_produkcyjny.zip

Technologia.zip

przedmiar_Biomaxima-instalacja_ciepla_technologicznego_bud_A.pdf

przedmiar_Biomaxima-instalacja_co_bud_A.pdf

przedmiar_Biomaxima-Instalacje_wod-kan_bud_A.pdf

przedmiar_Biomaxima-sieci_zewntrzne_wykonawczy.pdf

przedmiar_Biomaxima-Wentylacja_bud.pdf

przedmiar_elektryczne_zaklad_prod_A.pdf

przedmiar_Instalacje_dodatkowe.pdf

Rob._bud.-cz.A-przedmiar.pdf

Treść zapytań dotyczących ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.7/RPOWL: Innowacyjne produkty mikrobiologiczne – budowa zakładu produkcyjnego wraz z odpowiedziami znajduja się pod poniższym linkiem: 

 

odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 29.08.2017

29.08.2017_Odpowiedzi_dotycza-ce_pytan_do_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_nr_1_(Z-d_prod.).pdf
 

odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 30.08.2017

30.08.2017_Odpowiedzi_dotyczace_pytan_do_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_nr_1_(Z-d prod.).pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2.1/POIR: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego

Projekt pt. „CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 2.1 POIR: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego.pdf
Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 2.1 POIR.zip

Pozostałe pliki (Przedmiar, Projekty wykonawcze, itp.) można odnaleźć po kliknięciu na poniższy link: 

Dokumentacja Techniczna Inwestycji

Treść zapytań dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2.1/POIR na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego wraz z odpowiedziami znajduja się pod poniższym linkiem: 

odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 21 i 23.08.2017
odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 29.08.2017

Informacje o wyborze dla zapytania ofertowego nr 4/POPW/1.4, Etap II

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA LOGO WWW MATERIAŁY.pdf

Informacje o wyborze dla zapytania ofertowego nr 3/POPW/1.4, Etap II

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA_LINIA_KRĄŻKI.pdf

Informacje o wyborze dla zapytania ofertowego nr 2/POPW/1.4, Etap II

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA_ŚCINACZ.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POPW/1.4, Etap II

Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

zapytanie ofertowe  strona www logo szata graficzna.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA_LOGO_WWW_MATERIAŁY.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POPW/1.4, Etap II

Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

zapytanie ofertowe linia krążki.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_LINIA KRĄŻKI.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POPW/1.4, Etap II

Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

zapytanie ofertowe ścinacz.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_ŚCINACZ.doc

Informacje o wyborze dla zapytania ofertowego nr 1/POPW/1.4, Etap II
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA STERYLIZATOR PODŁOŻY 2SZT.pdf

Zapytanie Ofertowe nr 1/POPW/1.4, Etap II z dn. 16/06/17

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt. "Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikacjących ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II. 


Promocja projektów BioMaxima S.A. 11/04/2017

PROMOCJA ROJEKTÓW_BIOMAXIMA_11042017.pdf

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3A/RPOWL/1.2 z dn. 27.03.2018

Wyniki postępowania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3A/RPOWL/1.2. z dn. 27/03/2017

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt. "Testy do oznaczania lekooporności MIC" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubleksiego na lata 2014 - 2020, działanie 1.2 Badania celowe.

Zapytanie ofertowe nr 3A/RPOWL/1.2 z dn. 27/03/2017.pdf
Załączniki do zapytania ofertowego 3A.pdf

Informacja o wyborze dla zapytania ofertowego nr. 4 i 5.

Informacja o wyborze.pdf

Zapytanie Ofertowe 5 z dn. 17/02/2017

W związku z planowanym udziałem w Wystawie Medycznej Asia Health w dniach 03-05 kwietnia 2017r. BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie przesyłamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych poniżej usług..

ZAPYTANIE OFERTOWE_5_BIOMAXIMA_Singapur_logistyka_17.02.2017.pdf
ZALACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_BIOMAXIMA_Singapur_powierzchnia i logistyka_17_02_2017.pdf

Zapytanie Ofertowe 4 z dn. 17/02/2017

Zapytanie Ofertowe z dn. 17/02/2017 na transport eksponatów - spedycja eksponatów targowych i materiałów reklamowych firmy BioMaxima S.A. na Wystawę Asia Health w Singapurze w dniach 3-5 kwietnia 2017 roku, wraz z obsługą celną i logistyczną.

ZAPYTANIE OFERTOWE_4_BIOMAXIMA_Transport eksponatów_17_02_2017.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_BIOMAXIMA_Transport_Singapur_17.02.2017.pdf

Zapytanie Ofertowe z dn. 24/01/2017

W związku z planowanym udziałem w Wystawie Medycznej Medlab w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 06-09.02.2017 BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie przesyłamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych poniżej usług..

ZAPYTANIE OFERTOWE_3_BIOMAXIMA_24.01.2017.pdf
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_3_BIOMAXIMA_24.01.2017.pdf

Zapytanie Ofertowe z dn. 30/12/2016

W związku z planowanym udziałem w Wystawie Medycznej Medlab w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 06-09.02.2017 BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie przesyłamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych poniżej usług...

ZAPYTANIE OFERTOWE_2_BIOMAXIMA_29.12.2016.pdf
ZAŁACZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_BIOMAXIMA_29.12.2016.pdf

Tytuł projektu: Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BIOMAXIMA S.A.

do pobrania: 

Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BIOMAXIMA S.A..pdf
Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BIOMAXIMA S.A. Plakat A3.pdf

Tytuł projektu: Testy do oznaczania lekooporności MIC.

do pobrania: 

Testy do oznaczania lekooporności MIC.pdf

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego.pdf


18.12.2015, Lublin

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

załączniki do pobrania:
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
1b.Formularz ofertowy.docx
1a.Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.docx

Lublin, 07.12.2015

Fundusze unijne


2012 r.
Projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju eksportu w firmie BioMaxima S.A." 
w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Etap II Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

2011 r.
Projekt "Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Biomaxima". 
w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2010 r. 
Projekt "Opracowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania krwi utajonej w kale - FOB" Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2006 r. 
Projekt "Zakup stacji uzdatniania wody z osprzętem" Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 2003/004-379/05.04-04/3 Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

2005 r.
Projekt "Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem" Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2002 SSG-2002/000-580.06.05 Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

2003 r.
Projekt "Podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług poprzez wdrożenie Systemu ISO9001:2000" Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2000 PL 0003.07.05.01 "Wstęp do Jakości"