27.60 zł 0.00%
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
2023-03-24
Profil działaności

BioMaxima S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016. Produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. Dzięki szerokiej ofercie produktów jesteśmy znaczącym partnerem dla wielu klientów z rynku diagnostyki klinicznej, weterynaryjnej oraz przemysłowej zarówno w Polsce (gdzie zaopatrujemy ponad 1800 laboratoriów ) jak i na rynkach międzynarodowych, gdzie obsługujemy ponad 60 dystrybutorów na czterech kontynentach.


Oferta BioMaxima obejmuje następujące główne grupy produktów:

  • podłoża mikrobiologiczne
  • systemy do oznaczania lekooporności mikroorganizmów (AST)
  • odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów ustrojowych wraz z analizatorami
  • szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
  • systemy do analizy moczu
  • odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami
  • analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
  • analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
  • glukometry do użytku profesjonalnego
  • analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi