ПЦР

PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) jest powszechnym narzędziem do badań biologii molekularnej. Jest on stosowany codziennie w laboratoriach na całym świecie. BIOMAXIMA oferuje zestawy PCR SingleCup do identyfikacji Salmonella spp. i Listeria monocytogenes w różnych próbkach.

Zalety:

  • Bardzo krótki okres namnażania
  • Wszystkie odczynniki w jednej fiolce
  • Wewnętrzna kontrola reakcji real-time PCR
  • Jednakowe parametry etapów PCR dla wszystkich zestawów SingleCup PCR
  • Idealne rozwiązanie dla laboratoriów dużych i małych
  • Redukcja kosztów w laboratorium
  • Zestawy zwalidowane dla różnych matryc wg ISO 19036