31.35 zł +7.00%
wolumen:31656 szt.
cena max 1D:31.35 zł
cena min 1D:29.30 zł
2023-02-08
Struktura Grupy Kapitałowej

Na dzień 30.06.2021 r. BioMaxima SA posiada 100% udziałów w rumuńskiej spółce BioMaxima Clinical Srl. z siedzibą w Cluj-Napoca która operuje jako spółka handlowa www.biomaxima.ro
 
W Rumunii, zgodnie z informacjami ROHO (Romanian Hospital Convention, 2017) znajdują się 554 szpitale (367 publicznych i 187 prywatnych) oraz około 1000 innych laboratoriów diagnostycznych. Wydatki per capita na badania IVD w Rumunii są jednymi z najniższych w Europie i w 2015 roku wynosiły 6,0 euro (European IVD Market Statistics, EDMA, Raport 2015). Oznacza to że kraj te ma duże zaległości w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej a tym samym można prognozować znaczny wzrost nakładów tę sferę opieki zdrowotnej, co oznacza dużą szansę rozwoju nowej spółki BioMaxima Clinical Srl. Należy również nadmienić, że dynamika wzrostu gospodarczego Rumunii w 2017 była jedną z najwyższych w Europie, co potwierdza wskaźnik dynamiki wzrostu PKB, który w III kwartale osiągnął imponującą wartość 8.6% (Eurostat, 2017).