Akcjonariat

Porozumienie akcjonariuszy

Porozumienie akcjonariuszy posiada łącznie 1 204 370 akcji (27,54%), w tym:
- Pan Łukasz Urban, Prezes
Zarządu, posiada 530 622 akcje (12,13%)
- Pan Andrzej Mikosz bezpośrednio, oraz przez Tricar Services Ltd. posiada
418 929 akcji (9,58%)

- Pan Krzysztof Mikosz posiada 23 795 akcje (0,54%)
- Pan Mariusz Nowak, posiada 
231 024 akcji (5,28 %)

Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie
2 988 748 (68,34%)

   
Liczba akcji:

373 305

Liczba głosów na WZA:

373 305

Kapitał akcyjny:

373 305,00

Cena nominalna akcji:

1,00

Liczba dużych akcjonariuszy:

4

Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

27,54%

Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 204 370
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

27,54%

Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

1 204 370

Free float:

68,34%