Akcjonariat

Porozumienie akcjonariuszy posiada łącznie 23,83% akcji (1 025 382), w tym:
- Pan Łukasz Urban, Prezes Zarządu, posiada
413 842 akcji (9,83%)
- Pan Andrzej Mikosz bezpośrednio, wraz z Tricar Services Ltd. posiada 400 922 akcji (9,00%)
- Pan Mariusz Nowak, posiada 210 618 akcji (5,00%)

Pozostali łącznie 76,17%

   
Liczba akcji: 4 210 000
Liczba głosów na WZA: 4 210 000
Kapitał akcyjny: 4 210 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,36%
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 025 382
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,36%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 025 382
Free float: 75,64%