Akcjonariat

Porozumienie akcjonariuszy posiada łącznie 20,31% akcji (773.908), w tym:
- Pan Łukasz Urban, Prezes Zarządu, posiada 10,86% akcji (413.842)
- Pan Andrzej Mikosz (z podmiotem zależnym) posiada 9,18% akcji (349.713)
- Pan Krzysztof Mikosz, Członek Rady Nadzorczej, posiada 0,27% akcji (10.353)


Pozostali łącznie 79,69%

   
Liczba akcji: 4 210 000
Liczba głosów na WZA: 4 210 000
Kapitał akcyjny: 4 210 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20,31%
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 763 555
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20,31%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 763 555
Free float: 79,69%