Akcjonariat

Porozumienie akcjonariuszy

Porozumienie akcjonariuszy posiada łącznie 1 169 977 akcji (27,03%), w tym:
- Pan Łukasz Urban, Prezes
Zarządu, posiada 513 122 akcje (11,85%)
- Pan Andrzej Mikosz bezpośrednio, oraz przez Tricar Services Ltd. posiada
409 469 akcji (9,46%)

- Pan Krzysztof Mikosz posiada 23 795 akcje (0,55%)
- Pan Mariusz Nowak, posiada 
223 591 akcji (5,17 %)

Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie
3 158 523 (72,97%)

   
Liczba akcji:

328 500

Liczba głosów na WZA:

328 500

Kapitał akcyjny:

328 500,00

Cena nominalna akcji:

1,00

Liczba dużych akcjonariuszy:

4

Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

27,03%

Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1.169.977
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

27,03%

Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

1.169.977

Free float:

72,97%