Контрольные материалы
STANDARDY KALIBRATORY KONTROLE
Nr kat. Nazwa zestawu Objętość Metoda
1-718-0005 CHOLESTEROL Standard 1 x 5 ml 50 mg/dl do HDL strącającego
1-801-0020 BioNorm 4 x 5 ml Surowica kontrolna poziom 1
1-802-0020 BioPath 4 x 5 ml Surowica kontrolna poziom 2
1-803-0012 BioCal 4 x 3 ml Multikalibrator
1-809-0001 Białko w moczu i PMR (kontrola niska) 1 x 1 ml Kontrola do zestawu białko w moczu i PMR poziom 1
1-810-0001 Białko w moczu i PMR (kontrola wysoka) 1 x 1 ml Kontrola do zestawu białko w moczu i PMR poziom 2
1-811-0001 CRP Kontrola poziom 1 1 x 1 ml Kontrola do zestawu CRP poziom 1
1-812-0001 CRP Kontrola poziom 2 1 x 1 ml Kontrola do zestawu CRP poziom 2
1-813-0001 BioNorm R 1 x 1 ml Kontrola do zestawów ASO, CRP, RF poziom 1
1-814-0001 BioPath R 1 x 1 ml Kontrola do zestawów ASO, CRP, RF poziom 2
1-815-0001 CRP HS Kalibrator 1 x 1 ml Kalibrator do zestawu CRP HS
1-816-0001 CRP HS Kontrola poziom 1 1 x 1 ml Kontrola do zestawu CRP HS poziom 1
1-817-0001 CRP HS Kontrola poziom 2 1 x 1 ml Kontrola do zestawu CRP HS poziom 2
1-818-0006 FERRYTYNA zestaw kalibratorów 6 x 1 ml Kalibratory do zesatwu FERRYTYNA (6 poziomów)
1-819–0002 FERRYTYNA zestaw kontroli 2 x 1 ml Kontrole do zestawu FERRYTYNA poziom 1 i 2
1-820-0002 HBA1C zestaw kalibratorów 4 x 0,5 ml Kalibratory do zestawu HBA1C (4 poziomy)
1-821-0002 HBA1C zestaw kontroli 4 x 0,5 ml Kontrole do zestawu HBA1C poziom 1 i 2
1-822-0001 MIKROALBUMINA kalibrator 1 x 1 ml Kalibrator do zestawu MIKROALBUMINA
1-823-0001 MIKROALBUMINA Kontrola poziom 1 1 x 1 ml Kalibratory do zestawu MIKROALBUMINA poziom 1
1-824-0001 MIKROALBUMINA kontrola poziom 2 1 x 1 ml Kalibratory do zestawu MIKROALBUMINA poziom 2