Władze Spółki
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu BioMaxima S.A., Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, a Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.