Trio bas

TRIO.BAS - aparat do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza 

Dwa lub trzy aparaty do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza w jednym urządzeniu

“Czas to pieniądz”  a  urządzenia TRIO.BAS DUO i TRIO.BAS TRIO, przenośne analizatory czystości mikrobiologicznej powietrza, pozwalają na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na kontrolę czystości środowiska pomieszczeń czystych (Clean Rooms ) oraz innych kontrolowanych środowisk produkcyjnych lub szpitalnych. 

Zastosowanie dwóch lub trzech głowic aspiracyjnych umożliwia jednoczesną kontrolę zanieczyszczenia w kierunku ogólnej liczby bakterii  ( Plate Count Agar lub Tryptic Soy Agar) z jednej strony a w kierunku drożdży i  pleśni (n.p. : Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp., Fusarium spp. ,  i in. podłoża SDA ) z drugiej strony urządzenia. 

Urządzenie umożliwia analizę od 100 do 200 litrów powietrza na minutę oszczędzając  50 %  czasu koniecznego do określenia aktywności mikrobiologicznej analizowanego środowiska. 
Do określenia średniej liczby mikroorganizmów (CFU) albo średniej z próbek mikrobiologicznych (zgodnie z zaleceniami GMP) mogą być wykorzystane jednocześnie dwa lub trzy te same podłoża agarowe.

Aparat do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza TRIO.BAS, zaprojektowany i produkowany przez włoską firmę z ponad 40-letnim doświadczeniem ORUM International może być używany z standardowymi płytkami Petriego 90 mm lub płytkami odciskowymi typu Contact .