Дивидендная политика
Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2016-01-01 do 2016-12-31 0.05 0.99% 31-Aug-17 1:00:00 30-Aug-17 1:00:00 wypłacona 2017-09-18 26-Jun-17 1:00:00
od 2015-01-01 do 2015-12-31 0.20 3.84% 31-Aug-16 1:00:00 30-Aug-16 1:00:00 wypłacona 2016-09-16 29-Jun-16 1:00:00
od 2014-01-01 do 2014-12-31 0.10 2.94% 31-Aug-15 1:00:00 28-Aug-15 1:00:00 wypłacona 2015-09-17 29-Jun-15 1:00:00