Общее собрание акционеров

17.05.2018 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

26.06.2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

25.11.2016 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29.06.2016 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29.06.2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

06.10.2014 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30.06.2014 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10.02.2014 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

24.06.2013 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10.12.2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28.06.2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14.12.2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28.06.2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

31.03.2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

24.06.2010 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy