27.60 zł 0.00%
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
2023-03-24
Raporty bieżące

2023

 • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
  Załącznik
 • Raport ESPI nr 4 z 2023 r.- Zakończenie procesu objęcia 44805 akcji w ramach programu motywacyjnego, w transzy za rok 2021
  RB ESPI 2023
 • Raport ESPI nr 3 z 2023 r.- Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
  RB ESPI 2023 Załącznik 1
 • Raport ESPI nr 2 z 2023 r.- Terminy przekazywania raportów okresowych.
  RB ESPI 2023
 • Raport ESPI nr 1 z 2023 r.- Informacja o uzyskaniu dofinansowania w kwocie 1.839.060 zł na zakup linii produkcyjnej.
  RB ESPI 2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Raport bieżący nr 28/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za listopad 2015 r.RB28.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 27/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za październik 2015 r.RB27.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 26/2015 - Raport BioMaxima S.A. za III kwartał 2015 r.RB26.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 25/2015 - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za III kw. 2015 r.
 • Raport bieżący nr 24/2015 - Nabycie udziałów w spółce Bioavlee Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 23/2015 - Podpisanie listu intencyjnego z Bioavlee Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 22/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2015 r.RB22.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 21/2015 - Podpisanie listu intencyjnego z Shenzen Landwind Industry Co. Ltd.
 • Raport bieżący nr 20/2015 - Raport miesięczny za sierpień 2015 r. BioMaxima S.A.RB20.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 19/2015 - Raport miesięczny za lipiec 2015 r. BioMaxima S.A.RB19.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 18/2015 - Raport BioMaxima S.A. za II kwartał 2015 r.RB18.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 17/2015 - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za II kw. 2015 r.
 • Raport bieżący nr 16/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za czerwiec 2015 r.RB16.2015.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 3/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA BioMaxima S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.RB_ASO_2015_3.rap
 • Raport bieżący nr 15/2015 - Uchwała o wypłacie dywidendy za 2014 r.
 • Raport bieżący nr 14/2015 - Treść uchwał podjętych na ZWZA BioMaxima S.A. w dniu 29.06.2015 r.Treść uchwał ZWZA 29.06.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 13/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za maj 2015 r.RB13.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 12/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BioMaxima S.A. na 29 czerwca 2015 r.Ogłoszenie o WZA 29.06.2015 BIOMAXIMA + projekty uchwał.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 02/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BioMaxima S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r.RB-W_ASO_2015_2.rap
 • Raport bieżący nr 11/2015 - Propozycja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014
 • Raport bieżący nr 10/2015 - Raport roczny BioMaxima S.A. za 2014 r.
 • Raport bieżący nr 9/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za kwiecień 2015 r. RB09.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 8/2015 - Raport BioMaxima S.A. za I kw. 2015 r. RB08.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 7/2015 - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2015 r.
 • Raport bieżący nr 6/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za marzec 2015 r. RB06.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 5/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za luty 2015 r. RB05.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 4/2015 - Raport BioMaxima S.A. za IV kw. 2014 r. RB04.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 3/2015 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za styczeń 2015 r. RB03.2015.pdf
 • Raport bieżący nr 2/2015 - Raport miesięczny za grudzień 2014 r. BioMaxima S.A. RB02.2015.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 1/2015 - Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.RB_ASO_2015_1.rap
 • Raport bieżący nr 1/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

2014

 • Raport bieżący nr 39/2014 - Rezygnacja Członka Zarządu BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 38/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za listopad 2014 r. RB38.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 37/2014 - Raport BioMaxima S.A. za III kwartał 2014 r. RB37.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 36/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za październik 2014 r. RB36.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 35/2014 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za III kw. 2014 r.
 • Raport bieżący ESPI nr 12/2014.RB_ASO_2014_12.rap
 • Raport bieżący nr 34/2014 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 33/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2014 r. RB33.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 32/2014 - Treść uchwał podjętych na NWZA BioMaxima S.A. w dniu 6 października 2014 r. Treść uchwał Nadzw. Walne Zgrom. Akcj. z października 2014.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 11/2014.RB-W_ASO_2014_11.rap
 • Raport bieżący nr 31/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA BioMaxima S.A. na 6 października 2014 r. Ogłoszenie o WZA 06.10.2014 BIOMAXIMA + projekty uchwał.pdf
 • Raport bieżący nr 30/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za sierpień 2014 r. RB30.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 29/2014 - Raport kwartalny BioMaxima S.A. za II kw. 2014 r. RB29.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 28/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za lipiec 2014 r. RB28.2014.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 10/2014.RB_ASO_2014_10.rap
 • Raport bieżący nr 27/2014 - Raport miesięczny za czerwiec 2014 r. BioMaxima S.A. RB27.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 26/2014 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 25/2014 - Powołanie Prezesa Zarządu BioMaxima S.A. na następną kadencję.
 • Raport bieżący nr 24/2014 - Powołanie Wiceprezesa Zarządu BioMaxima S.A. na następną kadencję.
 • Raport bieżący nr 23/2014 - Treść uchwał podjętych na WZA BioMaxima S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. Biomaxima -treść uchwał Zwycz. Walne Zgrom. 06.2014.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 9/2014.RB-W_ASO_2014_9.rap
 • Raport bieżący nr 22/2014 - Raport miesięczny za maj 2014 r. BioMaxima S.A. RB22.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 21/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BioMaxima S.A. na 30 czerwca 2014 r. RB21.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 20/2014 - Raport roczny skonsolidowany BioMaxima S.A. za 2013 r.
 • Raport bieżący nr 19/2014 - Raport BioMaxima S.A. za I kw. 2014 r. RB19.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 18/2014 - Raport roczny BioMaxima S.A. za 2013 rok
 • Raport bieżący nr 17/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za kwiecień 2014 r. RB17.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 16/2014 - Powołanie Wiceprezesa Zarządu BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 15/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za marzec 2014 r. RB15.2014.pdf
 • Raport bieżący nr14/2014 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący ESPI nr 8/2014.RB_ASO_2014_8.rap
 • Raport bieżący nr 13/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za luty 2014 r. RB13.2014.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 7/2014.RB_ASO_2014_7.rap
 • Raport bieżący ESPI nr 6/2014.RB_ASO_2014_6.rap
 • Raport bieżący nr 12/2014 - Raport kwartalny skonsolidowany BioMaxima S.A. za IV kw. 2013 r. RB12.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 11/2014 - Rezygnacja i powołanie członka Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 10/2014 - Treść uchwał podjętych na NWZA BioMaxima S.A. w dniu 10 lutego 2014 r. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima SA.pdf
 • Raport bieżący nr 09/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za styczeń 2014 r. RB09.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 08/2014 - Wykreślnie członka Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 07/2014 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BIOMAXIMA S.A. w Lublinie z jej spółką zależną : Cebo sp. z o.o. w Bukownie
 • Raport bieżący nr 06/2014 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 10 lutego 2014 r. Zawiadomienie WZA + projekty uchwał_BioMaxima_10.02.2014 zaktualizowane.pdf
 • Raport bieżący ESPI nr 5/2014.RB-W_ASO_2014_5.rap
 •   Raport bieżący ESPI nr 4/2014.RB_ASO_2014_4.rap
 • Raport bieżący nr 05/2014 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za grudzień 2013 r. RB05.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 04/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
 • Raport bieżący ESPI nr 3/2014.RB_ASO_2014_3.rap
 • Raport bieżący ESPI nr 2/2014.RB-W_ASO_2014_2.rap
 • Raport bieżący ESPI nr 1/2014.RB_ASO_2014_1.rap
 • Raport bieżący nr 03/2014 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BIOMAXIMA S.A. w Lublinie z jej spółką zależną : Cebo sp. z o.o. w Bukownie
 • Raport bieżący nr 02/2014 - Odwołanie NWZA w dniu 3 lutego 2014 r. i zwołanie NWZA na dzień 10 lutego 2014 r. oraz projekty uchwał. Zawiadomienie WZA + projekty uchwał_BioMaxima_10.02.2014.pdf
 • Raport bieżący nr 01/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA BioMaxima S.A. na 03 lutego 2014 r.

2013

 • Raport bieżący nr 33/2013 - Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną CEBO Sp. z o.o. plan połączenia.pdfstanowisko zarządów ws połączenia.pdf
 • Raport bieżący nr 32/2013 - Korekta prognozy wyników finansowych BioMaxima S.A. na rok 2013.
 • Raport bieżący nr 31/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za listopad 2013 r. RB31.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 30/2013 - Umowa nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 29/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za październik 2013 r. RB29.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 28/2013 - Raport BioMaxima S.A. za III kw. 2013 r. RB28.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 27/2013 - Przesunięcie terminu podpisania umowy nabycia spółki CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 26/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2013 r. RB26.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 25/2013 - Przedwstępna umowa nabycia 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 24/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za sierpień 2013 r. RB24.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 23/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za lipiec 2013 r. RB23.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 22/2013 - Raport kwartalny BioMaxima S.A. za II kw. 2013 r.RB22.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 21/2013 - Raport miesięczny za czerwiec 2013 r. BioMaxima S.A. RB21.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 20/2013 - Aneks nr 2 do listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 19/2013 - Powołanie członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 18/2013 - Treść uchwał podjętych na WZA BioMaxima S.A. w dniu 24.06.2013 roku. Biomaxima - protokół WZA (24.06.2013).pdf
 • Raport bieżący nr 17/2013 - Raport miesięczny za maj 2013 r. BioMaxima S.A. RB17.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 16/2013 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. Poprawione ogłoszenie o WZA 24.06.2013 BIOMAXIMA + projekty uchwał.pdf
 • Raport bieżący nr 15/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu WZA BioMaxima S.A. na 24 czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał ogłoszenie o WZA 24.06.2013 BIOMAXIMA + projekty uchwał.pdf
 • Raport bieżący nr 14/2013 - Raport roczny BioMaxima S.A. za 2012 rok
 • Raport bieżący nr 13/2013 - Raport miesięczny za kwiecień 2013 r. BioMaxima S.A. RB13.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 12/2013 - Raport okresowy za I kw 2013 r. BioMaxima S.A. RB12.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 11/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za marzec 2013 r. RB11.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 10/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za luty 2013 r. RB10.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 09/2013 - Umowa nabycia 90% udziałów w spółce rumuńskiej Roco Sistem S.R.L.
 • Raport bieżący nr 08/2013 - Raport BioMaxima S.A. za IV kw. 2012 r. RB08.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 07/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za styczeń 2013 r. RB07.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 06/2013 - Prognoza wyników finansowych BioMaxima SA na rok 2013.
 • Raport bieżący nr 05/2013 - Korekta prognozy wyników finansowych BioMaxima S.A. na rok 2012.
 • Raport bieżący nr 04/2013 - List intencyjny w sprawie nabycia 90% udziałów w spółce rumuńskiej.
 • Raport bieżący nr 03/2012 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za grudzień 2012 r. RB03.2013.pdf
 • Raport bieżący nr 2/2013 - Aneks do listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

2012

 • Raport bieżący nr 38/2012 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 37/2012 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla akcji serii C spółki BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 36/2012 - Raport miesięczny za listopad 2012 r. BioMaxima S.A. RB36.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 35/2012 - Treść uchwał podjętych na NWZA BioMaxima S.A. w dniu 10.12.2012r. Biomaxima_NWZA treść uchwał_10.12.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 34/2012 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BioMaxima S.A. i zmian w statucie.
 • Raport bieżący nr 33/2012 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BIOMAXIMA S.A. w Lublinie z jej spółką zależną : Emapol sp. z o.o. w Gdańsku
 • Raport bieżący nr 32/2012 - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii C spółki BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 31/2012 - Raport miesięczny za październik 2012 r. BioMaxima S.A. RB31.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 30/2012 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BioMaxima S.A. i zmian w statucie. Ogłoszenie o WZA plus projekty uchwał_BioMaxima_10.12.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 29/2012 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BIOMAXIMA S.A. w Lublinie z jej spółką zależną Emapol Sp. z o.o. w Gdańsku.
 • Raport bieżący nr 28/2012 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BioMaxima S.A. i zmian w statucie. stanowisko zarządów ws połączenia.pdfplan połączenia.pdf
 • Raport bieżący nr 27/2012 - Raport BioMaxima S.A. za III kwartał 2012 r. RB27.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 26/2012 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BioMaxima S.A. i zmian w statucie. Statut SAwg stanu 15.10.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 25/2012 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2012 r. RB25.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 24/2012 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za sierpień 2012 r. RB24.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 23/2012 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za lipiec 2012 r. RB23.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 22/2012 - Raport BioMaxima S.A. za II kwartał 2012 r. RB22.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 21/2012 - Raport miesięczny za czerwiec 2012 r. BioMaxima S.A. RB21.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 20/2012 - Powołanie członka Rady Nadzorczej.
 • Raport bieżący nr 19/2012 - Umowa nabycia 100% udziałów w spółce Emapol Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 18/2012 - Treść uchwał podjętych na WZA BioMaxima S.A. w dniu 28.06.2012 r. RB18.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 17/2012 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za maj 2012 r. RB17.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 16/2012 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r. ogłoszenie o WZA 28.06.2012 BIOMAXIMA uzupełnienie porządku obrad.pdf
 • Raport bieżący nr 15/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu WZA BioMaxima S.A. na 28 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał. ogłoszenie o WZA 28.06.2012 BIOMAXIMA + projekty uchwał-1_DZ.pdf
 • Raport bieżący nr 14/2012 - Raport roczny za 2011 r. BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 13/2012 - Zakończenie subskrypcji akcji serii C w ofercie prywatnej BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 12/2012 - Raport miesięczny za kwiecień 2012 r. RB12.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 11/2012 - Raport za I kw. 2012 r. BioMaxima S.A. RB11.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 10/2012 - Raport miesięczny za marzec 2012r. RB10.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 9/2012 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
 • Raport bieżący nr 8/2012 - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
 • Raport bieżący nr 7/2012 - Raport miesięczny za luty 2012 r. RB07.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 6/2012 - Prognoza wyników finansowych BioMaxima SA na rok 2012.
 • Raport bieżący nr 5/2012 - Raport miesięczny za styczeń 2012 r. RB05.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 4/2012 - Raport za IV kw. 2011 r. BioMaxima S.A. RB04.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 3/2012 - Rejestracja przez sąd zmiany statutu BioMaxima S.A.Statut SAwg stanu 14.12.2011.pdf
 • Raport bieżący nr 2/2012 - Raport miesięczny za grudzień 2011 r. RB02.2012.pdf
 • Raport bieżący nr 1/2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

2011

 • Raport bieżący nr 39 - Przedwstępna umowa nabycia 100% udziałów w spółce Emapol Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 38 - Treść uchwał podjętych na NWZA BioMaxima SA w dniu 14.12.2011 r. Biomaxima - protokół NWZA 14.12.2011.pdf
 • Raport bieżący nr 37 - Raport miesięczny za listopad 2011 r. RB37.pdf
 • Raport bieżący nr 36 - List intencyjny z niemieckim instytutem technik informatycznych HSGIMIT z siedzibą w Villingen.
 • Raport bieżący nr 35 - Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2011 r.
 • Raport bieżący nr 34 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 14 grudnia 2011 r. oraz projekty uchwał Ogłoszenie o WZA 14.12.2011 + projekty uchwał.pdf
 • Raport bieżący nr 33 - Raport miesięczny za październik 2011 r. RB33.pdf
 • Raport bieżący nr 32 - Kredyt inwestycyjny na budowę centralnego magazynu
 • Raport bieżący nr 31 - Raport kwartalny BioMaxima S.A. za III kwartał 2011 r. RB31.pdf
 • Raport bieżący nr 30 - Raport miesięczny za wrzesień 2011 r. RB30.pdf
 • Raport bieżący nr 29 - Raport miesięczny za sierpień 2011 r. RB29.pdf
 • Raport bieżący nr 28 - Raport miesięczny za lipiec 2011 r. RB28.pdf
 • Raport bieżący nr 27 - Raport kwartalny BioMaxima SA za II kwartał 2011 r. RB27.pdf
 • Raport bieżący nr 26 - Raport miesięczny za czerwiec 2011 r. RB26.pdf
 • Raport bieżący nr 25 - Treść uchwał podjętych na WZA BioMaxima S.A. w dniu 28.06.2011 r. RB25.pdf
 • Raport bieżący nr 24 - Raport miesięczny za maj 2011 r. RB24.pdf
 • Raport bieżący nr 23 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BioMaxima S.A. na 28 czerwca 2011 r. oraz projekty uchwał. RB23.pdf
 • Raport bieżący nr 22 - Raport roczny BioMaxima S.A. za 2010 rok.
 • Raport bieżący nr 21 - Otwarcie i rozpoczęcie działalności nowego zakładu produkcyjno-magazynowo-biurowego w SSE.
 • Raport bieżący nr 20 - Umowa na budowę centralnego magazynu w Lublinie.
 • Raport bieżący nr 19 - Raport miesięczny za kwiecień 2011 r. RB19.pdf
 • Raport bieżący nr 18 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Polab Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 17 - Raport kwartalny BioMaxima S.A. za I kwartał 2011 r. RB17.pdf
 • Raport bieżący nr 16 - List intencyjny w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 15 - Raport miesięczny za marzec 2011 r. RB15.pdf
 • Raport ESPI nr 9 - 2011. ESPI 9_2011.pdf
 • Raport bieżący nr 14 - Treść uchwał podjętych na NWZA BioMaxima SA w dniu 31.03.2011 r. RB14.pdf
 • Raport ESPI nr 8 - 2011. ESPI 8_2011.pdf
 • Raport ESPI nr 1 - 2011A. ESPI 1_2011_A.pdf
 • Raport bieżący nr 13 - Korekta raportu za IV kwartal 2010 r. RB13.pdf
 • Raport ESPI nr 7 - 2011. ESPI 7_2011.pdf
 • Raport bieżący nr 12 - Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2010 r.
 • Raport ESPI nr 6 - 2011. ESPI 6_2011.pdf
 • Raport ESPI nr 5 - 2011. ESPI 5_2011.pdf
 • Raport bieżący nr 11 - Raport miesięczny za luty 2011 r. RB11.pdf
 • Raport bieżący nr 10 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BIOMAXIMA S.A. w Lublinie z jej spółką zależną : POLAB sp. z o.o. Płocku.
 • Raport ESPI nr 4 - 2011. ESPI 4_2011.pdf
 • Raport bieżący nr 9 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA BioMaxima S.A. na 31 marca 2011 r. oraz projekty uchwał. Zawiadomienie WZA.pdfProjekty uchwał.pdf
 • Raport bieżący nr 8 - Sprzedaż 100% udziałów w spółce Bio-Farm Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 7 - Podpisanie umowy handlowej z Diagostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 • Raport bieżący nr 6 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BIOMAXIMA S.A. w Lublinie z jej spółką zależną : POLAB sp. z o.o. w Płocku.
 • Raport ESPI nr 2 - 2011. ESPI 2_2011.pdf
 • Raport bieżący nr 5 - Raport miesięczny za styczeń 2011 r. RP05.pdf
 • Raport bieżący nr 4 - Raport kwartalny BioMaxima S.A. za IV kwartał 2010 r. RP04.pdf
 • Raport bieżący nr 3 - Wygranie przetargu na pierwsze w Polsce wdrożenie glukometrów szpitalnych amerykańskiej firmy Nova Biomedical.
 • Raport ESPI nr 1 - 2011. ESPI 1_2011.pdf
 • Raport bieżący nr 2 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
 • Raport bieżący nr 1 - Raport miesięczny za grudzień 2010 r. RB01.pdf
 • Raport bieżący nr 30 - Prognoza wyników finansowych BioMaxima SA na rok 2011.
 • Raport bieżący nr 29 - Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Polab Sp. z o.o. stanowisko zarządów ws połączenia.pdfplan połączenia.pdf

2010

 • Raport bieżący nr 28 - Raport miesięczny za listopad 2010 r. RP28.pdf
 • Raport bieżący nr 27 - Raport miesięczny za październik 2010 r. RP27.pdf
 • Raport bieżący nr 26 - Raport kwartalny BioMaxima S.A. za III kwartał 2010 r. RP26.pdf
 • Raport bieżący nr 25 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii A spółki BioMaxima SA
 • Raport bieżący nr 24 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki BioMaxima S.A.
 • Raport bieżący nr 23 - Raport miesięczny za wrzesień 2010 r. RP23.pdf
 • Raport bieżący nr 22 - Raport miesięczny za sierpień 2010 r. RP22.pdf
 • Raport bieżący nr 21 - Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego BioMaxima S.A oraz tekst jednolity statutu Spółki
 • Raport bieżący nr 20 - Nabycie 100% udziałów w spółce Polab Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 19 - Raport miesięczny za lipiec 2010 r. RP19.pdf
 • Raport bieżący nr 18 - Przesunięcie terminu zawarcia umowy nabycia 100% udziałów Polab Sp. z o.o.
 • Raport bieżący nr 17 - Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. RP17.pdf
 • Raport bieżący nr 16 - oświadczenie BioMaxima S.A. w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
 • Raport bieżący nr 15 - zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2010
 • Raport bieżący nr 14 - wyznaczenie pierwszego dnia notowania
 • Raport bieżący nr 13 - raport miesięczny za czerwiec
 • Raport bieżący nr 12 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
 • Raport ESPI 10-2010
 • Raport ESPI 9-2010
 • Raport ESPI 8-2010
 • Raport ESPI 7-2010
 • Raport ESPI nr 6-2010
 • Raport ESPI nr 5-2010
 • Raport ESPI nr 4-2010
 • Raport ESPI nr 3-2010
 • Raport bieżący nr 11 - podpisanie umowy na kredyt inwestycyjny
 • Raport bieżący nr 10 - Treść uchwał WZA
 • Raport bieżący nr 9 - porozumienie w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Polab Sp z o.o
 • Raport bieżący nr 8 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
 • Raport ESPI 2 - 2010
 • Raport bieżący nr 7 - informacja o zwołaniu WZA
 • Raport ESPI 1 - 2010
 • Raport bieżący nr 6 - wyznaczenie pierwszego dnia notowań
 • Raport bieżący nr 5 - złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań
 • Raport bieżący nr 4 - wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki
 • Raport bieżący nr 3 - Korekta raportu nr 2
 • Raport bieżący nr 2 - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynek New Connect
 • Raport bieżący nr 1 - Uzyskanie dostepu do systemu EBI