Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.:
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2017 roku: 14 lutego 2018 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2018 roku: 15 maja 2018 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2018 roku: 14 listopada 2018 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok: 31 maja 2018 r.
Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 31 maja 2018 r.