Kalendarium

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – dnia 29 kwietnia 2022 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – dnia 29 kwietnia 2022 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – dnia 30 maja 2022 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – dnia 30 września 2022 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – dnia 28 listopada 2022 r.
 

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2020 roku: 15 lutego 2021 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2021 roku: 14 maja 2021 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2021

 

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2019 roku: 14 lutego 2020 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2020 roku: 13 listopada 2020 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok: 22 maja 2020 r.
Raport roczny jednostkowy za 2019 rok: 22 maja 2020 r.