Kalendarium

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.:
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2019 roku: 14 lutego 2020 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2020 roku: 13 listopada 2020 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok: 22 maja 2020 r.
Raport roczny jednostkowy za 2019 rok: 22 maja 2020 r.