Composants des millieux
Agary
Nr kat. Produkty Opakowanie
AB 03 Bacteriological LAB-AGAR™ - Specjalnie przygotowany do celów mikrobiologii agar. Pozbawiony barwników i substancji toksycznych. Najczęściej stosowany w stężeniu 1,2%- 1,6%. 500 g
AB 16 Pharmaceutical LAB AGAR™ - Agar o jakości farmaceutycznej (EP, USP) stosowany w produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej. 500 g
AB 12 Plant Propagation LAB AGAR™ - Agar o odpowiedniej czystości fizycznej i chemicznej, rekomendowany do komercyjnej mikro hodowli roślin ozdobnych. Najczęściej stosowany w stężeniu 0,5-0,6 %. 500 g
AB 06 Purified LAB AGAR™ - O wysokiej czystości fizycznej i chemicznej. Składnik wielu podłoży. 500 g
AB 08 Vitro LAB AGAR™ - Agar przeznaczony do hodowli in vitro roślin ozdobnych, sadzonek drzew itp. Najczęściej stosowany w stężeniu 0,4 - 0,5%. 500 g
Peptony
Nr kat. Produkty Opakowanie
PB 01 Bacteriological Peptone - Enzymatyczny hydrolizat tkanki mięsnej składnik wielu podłoży namnażających i wybiórczo-różnicujących 500 g
PB 03 Beef Extract -Ekstrakt ze świeżego mięsa wołowego. Składnik wielu podłoży bakteriologicznych stosowanych w badaniach wody, żywności i innych. Standardowo stosowany w stężeniu 0,5 - 0,8 % 500 g
PB 12 Bile Salts Nr 3 - Mieszanina soli żółci. Składnik podłoży selektywnych 500 g
PB 04 Casein Peptone - Pankreatynowy hydrolizat kazeiny stosowany jako składnik podłoży do wykrywania produktów metabolizmu drobnoustrojów. Najczęściej używany jako dodatek do podłoży z krwią 500 g
PB 05 Casein Peptone H - Enzymatyczny hydrolizat kazeiny o wysokiej zawartości cystyny i tryptofanu. Pozbawiony witamin. Znajduje zastosowanie w wykrywaniu witamin 500 g
PB 07 Dehydrated Oxbile - Odwodniona , suszona żółć wołowa. Składnik wielu podłoży selektywnych 500 g
PB 08 Gelatin Peptone - Pankreatynowy hydrolizat żelatyny o niskiej zawartości aminokwasów. Składnik podłoży bakteriologicznych 500 g
PB 15 Heart Infusion - Enzymatyczny ekstrakt serc wołowych. Składnik podłoży do wzrostu drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych 500 g
PB 16 Lactoalbumin hydrolysate - Enzymatyczny ekstrakt serc wołowych. Składnik podłoży do wzrostu drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych 500 g
PB 43 Liver Digest Neutralized - Ekstrakt uzyskany ze świeżej wątroby. Składnik wielu podłoży hodowlanych do izolacji bakterii beztlenowych w szczególności. 500 g
PB 17 Malt Extract - Ekstrakt słodowy składnik pożywek do hodowli drożdży i pleśni. 500 g
PB 09 Meat Peptone - Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej. Składnik podłoży stałych i płynnych 500 g
PB 40 Mycological Peptone - Pepton mykologiczny stanowi składnik podłoży stosowanych do izolacji i identyfikacji grzybów chorobotwórczych i nie chorobotwórczych. Właściwości peptonu zapewniają szybszy i lepszy wzrost poszukiwanych mikroorganizmów. Obecność peptonu mykologicznego w podłożach hodowlanych ogranicza wzrost bakterii obecnych w badanych materiałach klinicznych. 500 g
PB 10 Polypeptone - Mieszanina peptonów kazeinowego i mięsnego. Rekomendowany składnik podłoży stałych i płynnych do hodowli Enetrobacteriaceae 500 g
PB 11 Proteose Peptone - Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej, stanowiący mieszaninę wolnych aminokwasów, niskocząsteczkowych peptydów oraz czynników wzrostowych. Składnik podłoży do produkcji toksyn oraz wzrostu bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych 500 g
PB 18 Proteose Peptone Nr 3 - Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych. Składnik podłoży do produkcji toksyn, szczepionek, enzymów i innych produktów biologicznych. 500 g
PB 13 Soy Peptone - Papainowy hydrolizat sojowy, bogaty w węglowodany. Składnik podłoży dla drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach 500 g
PB 02 Tryptone - Pankreatynowy hydrolizat kazeiny. Bogate źródło tryptofanu. Również składnik podłoży do wykrywania toksyn, enzymów i innych produktów metabolizmu drobnoustrojów 500 g
PB 14 Tryptose - Pepton o wysokiej zawartości mieszaniny białek trawionych trypsyną. Składnik podłoży do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach 500 g
PB 06 Yeast Extract Mikrogranulat - Autolizat komórek drożdży. Bogate źródło witamin głównie grupy B, aminokwasów i innych czynników wzrostowych 500 g