Biotechnologia

BioProfile Flex2

Automatyczny analizator do analizy hodowli komórkowych z bezobsługowymi Biosensorami. 

BioProfile FLEX2 łączy przełomową technologię karty MicroSensorowej firmy Nova Biomedical z pomiarem optycznym i osmometrią punktu zamarzania dla zautomatyzowanego i kompleksowego analizatora hodowli komórek, który eliminuje konieczność konserwacji biosensorów, zmniejszony czas otrzymania wyniku oraz objętość próbki.

 • Parametry mierzone: Gluc, Lac, Gln, Glu, NH4+, Na+, K+, Ca++, pH, PCO2, PO2, całkowita gęstość komórki, gęstość żywych komórek, żywotność, rozmiar komórki, osmolalność
 • Bardzo mała objętość próbki: 275 μL (minimalna objętość próbki dla poszzególnych paneli to 135 μL)
 • Skrócony czas otrzymania wyniku: 4,5 minuty dla pełnego panelu oznaczeń​​​​
 • Technologia Kart Mikrosensorowych
  • Mały rozmiar - wielkość karty kredytowej
  • Zwalidowana w tysiącach procesów hodowli komórkowych
  • Całkowita bezobsługowość

Krótki film o BioProfile Flex2

 


 

BioProfile Flex

Automatyczny analizator do szybkiej analizy hodowli komórkowych

 • BioProfil Flex umożliwia pomiar 15 parametrów
 • Czas otrzymania wyniku od 2 do 8 minut - pozwala to zaoszczędzić aż do 30 minut w porównaniu do metod manualnych
 • Objętość próbki wynosi 1 ml
 • Moduły analityczne:
  • Gazy i elektrolity: pH, pCO2,pO2, Na, K, Ca,Gluc, Lac,
   Gln, Glu, NH4+
  • Moduł osmometryczny - wykorzystuje metodę obniżania (depresji) punktu zamarzania do pomiaru osmolalności. 
  • IgG/PO4 - ten moduł oparty na fotometrii może być fabrycznie skonfigurowany do testowania IgG lub fosforanu
  • Moduł gęstości i żywotności komórek