Podłoża agarowe

Podłoża do oznaczania lekowrażliwości

Wg EUCAST, skład podłoża zgodny z zaleceniami EUCAST :

Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ (MHA), nr kat PP 1170 - dla: Enterobacterales, Pseudomonas spp. Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.

Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ + NAD + 5% HB (MH-F), nr kat PP 0083 - dla Streptococcus groups A, B, C i G, Viridans group Streptococci, Streptococcus pneumonia, Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Listeria monocytogenes, Pasteurella multocida, Campylobacter jejuni i coli, Corynebacterium spp.

Inne podłoża do oznaczeń lekowrażliwości:

  • Brucella LAB-AGAR™ + 5% SB + wit. K + Hemine, nr kat PP 0082
  • Mueller Hinton LAB-AGAR™ + Glucose + Methylene Blue, nr kat PP 0105
  • Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ + Cloxacillin, nr kat PP 0073
  • Mueller Hinton LAB-AGAR™ + 4% NaCl + Oxacillin, nr kat PP 0006
  • Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ + 5% SB, nr kat PP 1172
  • RPMI MOPS LAB-AGAR™, nr kat PP 0095
  • Schaedler Anaerobe LAB-AGAR™ + 5% SB + wit. K3, nr kat PP 0003