POCT

POCT (Point of care testing) - badania przy łóżku pacjenta. Ocena stanu zdrowia oparta na lekarskim badaniu przedmiotowym lub obrazowym, nie daje całkowitej i pełnej diagnozy dotyczącej stanu klinicznego pacjenta. W związku z tym, w stanach zagrożenia życia kluczową rolę odgrywają badania laboratoryjne. Przeprowadzone w odpowiednim czasie pozwalają na szybką diagnozę i w rezultacie stabilizację stanu chorego. W tym wypadku niezwykle ważne jest maksymalne skrócenie czasu otrzymania wyniku, które możliwe jest tylko systemie POCT. Ponadto w stanach zagrożenia życia trudność stanowi dynamika zmian parametrów laboratoryjnych. Niektóre z nich, wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. W takiej sytuacji wykonywanie badań w laboratorium centralnym może trwać zbyt długo, dlatego tak ważna jest rola badań POCT. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • szybkie analizatory immunochemiczne
 • analizatory równowagi kwasowo - zasadowej
 • czytniki do pomiaru
  • glukozy
  • ketonów
  • mleczanów
  • kreatyniny
  • hemoglobiny i hematokrytu