Koronawirus SARS-CoV-2

W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-COV-2, BioMaxima S.A. wprowadziła do swojej oferty:

SZYBKIE TESTY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ IgG IgM

 • Czas pomiaru: 10 - 15 minut
 • Materiał badany: krew pełna, surowica, osocze
 • Ilość próbki 10 - 20 μl
 • Skład zestawu: Kasetki pomiarowe, pipetki/kapilary, bufor reakcyjny, instrukcja obsługi
 • Czułość: IgG - 100%, IgM > 85%
 • Swoistość: IgG > 98%, IgM > 96%
 • CE IVD – dopuszczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

TESTY GENETYCZNE OPARTE NA METODZIE RT-PCR 

 • Czas pomiaru: 62 min amplifikacji PCR
 • Identyfikacja dwóch genów: Orf1ab i N
 • Materiał badany: plwocina, aspirat tchawiczy lub popłuczyny oskrzelowopęcherzykowe, wymazy z nosogardzieli i gardła, krew, mocz
 • Przechowywanie i transport w zakresie od +2 do +40OC
 • All-in-One: liofilizowana mieszanina reakcyjna PCR zawiera wszystkie składniki. Dodajesz tylko RNA wirusa
 • Skład zestawu:  paski 8 – dołkowe lub płytka 96 - dołkowa, bufor, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, woda wolna od RNAz / DNAz, paski z wieczkami do mikroprobówek PCR
 • Czułość > 99%. Specyficzność > 99%
 • Do użycia w systemach otwartych PCR
 • CE i IVD – dopuszczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

TESTY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ IgG IgM OPARTE - NA METODZIE CHEMILUMINESCENCJI (CLIA) 

 • Analizator w pełni automatyczny iFlash I800
 • Metoda pomiaru: immunochemiluminescencja, separacja magnetyczna
 • Czas pomiaru: 12 minut
 • Czułość: IgG > 95%, IgM > 90%
 • Swoistość: IgG > 95%, IgM > 95%
 • Objętość próbki: 5 - 150 μl
 • 119 testów dostępnych na analizatorze

AKCESORIA DO POBRANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ 

 • Jałowe wymazówki z podłożem transportowym do pobierania i transportu próbek od pacjentów z infekcjami wirusowymi: koronavirus 2019-nCoV, Adenovirus, CMV, HSV1, Influenza A, Parainfluenza Typu 3, RSV oraz WZW;
 • Sterylizowany filtracyjnie buforowany roztwór soli fizjologicznej PBS, produkowany w Biomaxima, w nowoczesnej Pracowni Podłoży do Kultur Komórkowych
Cat. No Name Package
PW 3352S  PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS) (w/o Ions Ca/Mg) 20 szt (probówka szklana z podłożem płynnym 3 ml)
PW 3352  PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS) (w/o Ions Ca/Mg) 50 szt (probówka plastikowa z podłożem płynnym 3 ml)
PW 3352+ swabs  PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS) (w/o Ions Ca/Mg) + swabs 2 x 50 szt (probówka plastikowa z podłożem płynnym 3 ml) + 100 szt wymazówek
250/VIR/ST1 Podłoże transportowe płynne 1ml wymazówka plastikowa, wacik flokowany w probówce 100szt./opak.
311/10 Plastikowe o dł. 150mm, w probówce, z wacikiem z wiskozy 100szt./opak.
2160/SG/CS Wymazówki 150mm plastikowe w probówce sterylne, wacik z wiskozy 150szt./opak
BT5105. 01/02/05 Sterylizowany filtracyjnie buforowany roztwór soli fizjologicznej PBS 100/200/500ml