32.40 zł +1.25%
wolumen:5367 szt.
cena max 1D:32.40 zł
cena min 1D:31.60 zł
2021-02-25
Bieżące informacje

23.02.2021 r  - Testy antygenowe BioMaxima SA na liście BfArM

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, BioMaxima uzyskała zezwolenie na wprowadzenie swoich testów do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 do laboratoriów niemieckich.

 

BioMaxima złożyła w niemieckim Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych BfArM (Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte) zgłoszenie o zamiarze wprowadzenia na rynek niemiecki antygenowych testów marki BioMaxima do wykrywania antygenu SARS-CoV-2.

Po weryfikacji przez Instytut Paula Ehrlicha (PEI) zgodności testów z rygorystycznymi kryteriami niemieckimi – test uzyskał zgodę na wprowadzenie do obrotu. Poniżej link do strony BfArM:

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:12780102626445:::::&tz=1:00

 

19.02.2021 r. – Współpraca z dystrybutorem na Ukrainie

 

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 154 tys. zł, które jest już w trakcie realizacji produkcyjnej. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekooporności. Dystrbutor ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Poprzednie zamówienie zrealizowane w styczniu opiewało na kwotę 143 tys. zł.

 

19.02.2021 – Status realizacji umowy o której Spółka informowała w ESPI z 27.01.2021 r.

 

Umowa mająca za przedmiot dostawę testów antygenowych do diagnostyki SARS-Cov-2 o łącznej wartości netto 9,1 mln złotych (raport ESPI z 27.01.2021 r.) jest obsługiwana zgodnie z planem. Do dnia dzisiejszego zrealizowano już dwie dostawy o łącznej wartości netto 5.640.544,00 zł. Ostatnia transza o wartości netto 3.459.456,00 zł zostanie zrealizowana w dniu 22 lutego 2021 r. 

 

10.02.2021 – Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

 

BioMaxima SA złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej. Nasza oferta ma najkorzystniejszą cenę w pakietach 1, 3 i 9. Oferta dotyczy asortymentu mikrobiologicznego i opiewa na kwotę 310.384,92 zł.

 

10.02.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie

 

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę  dla SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie w zakresie pakietu Nr 59 - Zestawy transportowe do pobierania materiału do badań metodą RT-PCR do urządzenia Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV, posiadanego przez Zamawiającego. Wartość oferty wynosi 107.503,20 zł.

 

09.02.2021 – Realizacja kolejnej dostawy dla dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji

Spółka otrzymała i zrealizowała w dniu dzisiejszym kolejne zamówienie od dystrybutora z Indonezji. Zamówienie dotyczyło wysokoprofilowych testów PCR i opiewało na kwotę 698 tys. zł.

09.02.2021 - Kolejne zamówienie od dystrybutora z Cypru

Cypryjski dystrybutor złożył kolejne zamówienie na kwotę 168 tys. zł. Jak informowaliśmy 4 lutego, dystrybutor z Cypru zamawia szeroki asortyment wyrobów BioMaxima związany z pandemią.

08.02.2021 - Rosnąca sprzedaż podłoży transportowych

Obserwujemy wzrost zainteresowania opracowanymi i produkowanymi przez BioMaxima SA podłożami VTM i PBS służącymi do transportu i przechowywania próbek zawierających wirusy. Wyroby te są sprzedawane w kraju i za granicą. W tym roku do dzisiaj ich sprzedaż wyniosła 261 tys. zł, przy 1.102 tys. zł w całym roku 2020. Oba wyroby produkowane są w BioMaxima S.A. w nowoczesnej Pracowni Podłoży do Kultur Komórkowych, mogą być stosowane jako podłoża transportowe dla próbek komórek zwierzęcych i ludzkich a także wirusów. Buforowany roztwór VTM- dzięki swojej specjalnej formule i produkcji zgodnej z zaleceniami Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) oraz WHO rekomendowany jest przez te organizacje jako podłoże do transportu wirusów w tym SARS-Cov-2 zachowując ich cechy diagnostyczne i fizjologiczne.

05.02.2021 – Najkorzystniejsza oferta na dostawę podłóż bakteriologicznych

BioMaxima złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na dostawę podłóż bakteriologicznych na kwotę 140.350,32 zł.

05.02.2021 – Przyspieszenie Południowej Afryce

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienia testów antygenowych SARS-CoV-2 od dystrybutora z Republiki Południowej Afryki. Łączna wartość zamówień wynosi 222 tys. zł, Spółka planuje ich realizację w lutym br.

04.02.2021 – Rozwój współpracy z dystrybutorem z Cypru

Rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który kupuje szeroki asortyment związany z pandemią jak:

  • podłoża VTM
  • testy PCR SARS-CoV-2
  • testy antygenowe SARS-CoV-2
  • bufory PBS
  • wymazówki

Obroty w tym roku wyniosły już 398 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 – 639 tys. zł.

04.02.2021 – Realizacja pierwszej dostawy do nowego dystrybutora z RPA

Spółka zrealizowała pierwszą dostawę testów antygenowych dla nowego dystrybutora z Republiki Południowej Afryki. Wartość przedmiotowej dostawy wyniosła 133 tys. zł.