29.46 zł +0.89%
wolumen:8339 szt.
cena max 1D:29.46 zł
cena min 1D:27.90 zł
2021-05-17
Bieżące informacje

05.2021

10.05.2021 – Bieżąca współpraca z cypryjskim dystrybutorem

Dystrybutor z Cypru, który obsługuje rynek grecki i cypryjski złożył kolejne zamówienie o wartości 109,7 tys zł na testy antygenowe SARS-CoV-2. Obroty z tym kontrahentem w bieżącym roku wyniosły już 2.266,7 tys. zł.

05.05.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w WIW Poznań

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Wartość złożonej oferty wynosi 193,8 tys. zł brutto i dotyczy asortymentu mikrobiologicznego.

05.05.2021 – Zamówienie od polskiego kontrahenta (aktualizacja info z 22.04.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienia od kontrahenta z Polski na testy antygenowe COVID-19 o wartości 198 tys. zł. Wartość zrealizowanych w tym roku zamówień wynosi 916,8 tys. zł.

05.05.2021 – Kontynuacja współpracy z dystrybutorem obsługującym rynek w Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie na rynek Indonezji. Zamówienie dotyczy testów PCR SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 274 tys. zł. Po realizacji tego zamówienia wartość sprzedaży do tego klienta w tym roku wynosi 1.232 tys. zł.

04.2021

27.04.2021 – Najkorzystniejsza oferta w przetargu na zakup analizatora

BioMaxima SA złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na zakup analizatora immunochemicznego oraz dostawę odczynników dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wartość brutto oferty wynosi 274.612,00 zł.

27.04.2021 – Otrzymanie dotacji na instalację fotowoltaiczną

Wniosek BioMaxima S.A. o dofinansowanie projektu pt. „Produkcja energii z OZE w firmie Biomaxima S.A.” złożony w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, i został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi w dniu 27.05.2021 r. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 210.650,00 zł.

26.04.2021 – Współpraca z cypryjskim dystrybutorem

Systematycznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który obsługuje rynek grecki i cypryjski. Spółka zrealizowała kolejne zamówienie na testy antygenowe SARS-CoV-2, oraz podłoża mikrobiologiczne o wartości 255,1 tys. zł. Obroty z tym kontrahentem w 2021 roku wyniosły już 2.157,1 tys. zł.

22.04.2021 – Zamówienie od polskiego kontrahenta (aktualizacja info z 15.04.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienia od odbiorcy z Polski o wartości 132 tys. zł na testy antygenowe COVID-19. Łączna wartość zrealizowanych w tym roku zamówień dla tego odbiorcy wynosi 718,7 tys. zł.

21.04.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie eksploatacji analizatora BioProfile

Spółka zrealizowała zamówienie o wartości 129.033,78 zł na odczynniki oraz materiały zużywalne dla producenta leków biologicznych który eksploatuje dostarczony przez Spółkę analizator BioProfile

21.04.2021 – Stan realizacji umowy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Klient systematycznie realizuje umowę (o której informowaliśmy w ESPI 41/2020) na zakup testów PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Sprzedaż w bieżącym roku do tego klienta wyniosła już 1.335 tys. zł a w listopadzie i grudniu 2020 r. 462 tys. zł.

21.04.2021 – Zamówienie od dużego pracodawcy z Polski

BioMaxima otrzymała zamówienie od operatora telekomunikacyjnego z Polski na testy antygenowe COVID-19 do celów przesiewowego badania pracowników. Wartość zamówienia wynosi 300 tys. zł.

21.04.2021 – Realizacja kolejnych zamówień dla dystrybutora z Cypru

Systematycznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który zamawia szeroki asortyment związany z pandemią. Spółka zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 o wartości 116,1 tys. zł. Obroty w tym roku wyniosły już 1.899,2 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 – 639 tys. zł.

21.04.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR (aktualizacja informacji z 08.03.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Zachodniej. Zamówienia zrealizowane w tym roku już wyniosły 607,2 tys. zł.

16.04.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w CSK MSWiA

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana w postępowaniu przetargowym dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na łączną kwotę 140 350.32 zł. Przetarg dotyczy dostawy podłoży mokrobiologicznych.

15.04.2021 – Realizacja zamówienia od odbiorcy końcowego

Spółka zrealizowała kolejne zamówienie o wartości 110 tys zł na testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 od kontrahenta z Polski, będącego podmiotem realizującym usługi testowania. Wartość zrealizowanych w tym roku zamówień dla tego odbiorcy wynosi już 586,7 tys. zł. Spółka dotychczas nie informowała o współpracy z tym podmiotem.

15.04.2021 – Zamówienie od firmy biotechnologicznej

BioMaxima otrzymała zamówienie na automatyczny analizator do monitorowania hodowli komórkowych wraz z usługą przeprowadzenia kwalifikacji, od jednej z firm biotechnologicznych zajmujących się rozwojem leków biologicznych. Wartość zamówienia wynosi 765 tys. zł netto. Zamówienie zostanie zrealizowane w bieżącym kwartale. W dalszej kolejności Spółka będzie dostarczać klientowi odczynniki do zainstalowanej aparatury.

12.04.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Cypru

Kontynuujemy współpracę z dystrybutorem z Cypru, w zakresie szerokiego asortymentu związanego z pandemią, przeznaczonego na rynek cypryjski i grecki. Klient złożył kolejne zamówienie na testy antygenowe SARS-CoV-2 o wartości 326,1 tys. zł. Nie licząc bieżącego zamówienia, obroty w tym roku wyniosły już 1.319,8 tys. zł. Dla porównania w roku 2020 – 639 tys. zł.


12.04.2021 r. – Zamówienie od klienta świadczącego usługi testowania na zlecenie

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Polski świadczącego usługi testowania na zlecenie pracowników dla zakładów pracy w Polsce i za granicą o wartości 123,5 tys. zł. Zamówienie dotyczy testów antygenowych COVID-19. Poprzednie zamówienia zrealizowane w tym roku opiewały na łączną kwotę 504,9 tys. zł o czym informowaliśmy 26 marca.

08.04.2021 r. – Bieżąca współpraca z klientem z branży farmaceutycznej

Spółka otrzymała kolejne zamówienie o wartości 150 tys. zł od klienta z branży farmaceutycznej na odczynniki do analizatora BioProfile, służącego do monitorowania hodowli komórkowych. Zamówienia tego asortymentu zrealizowane już w bieżącym roku opiewają na łączną kwotę 130 tys. zł.

06.04.2021 –Zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji. Zamówienie dotyczy testów genetycznych RT PCR SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 291 tys. zł.

06.04.2021 – BioMaxima SA z najkorzystniejszą ofertą w WSSE Szczecin

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie w zakresie pakietów Nr 2, 3, 6, 7, 9, 13 i 14 na łączną kwotę 226.440,03 zł netto. Oferta dotyczy dostaw podłóż mikrobiologicznych na rok 2021.

03.2021

31.03.2021 – Rozwój współpracy z krajową siecią szpitalną

BioMaxima realizuje kolejne zamówienia do jednej z krajowych sieci placówek medycznych. Zamówienia zrealizowane w tym roku wyniosły już 222 tys. zł i dotyczyły testów antygenowych wykrywania zakażenia SARS-CoV-2.

29.03.2021 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BioMaxima SA o wartości 178.800,00 zł

Szpital Wojewódzki SPZOZ w Bielsku-Białej ogłosił informację o udzieleniu zamówienia w części nr. 3 na dostawy podłoży mikrobiologicznych BioMaxima SA na kwotę 178.800,00zł

29.03.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora z Cypru

Dynamicznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który zaopatruje w szeroki asortyment związany z pandemią zarówno lokalny rynek cypryjski, jak również klientów w Grecji.
Obroty w tym roku wyniosły już 1.173 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 było to 639 tys. zł.

26.03.2021 r. –Zamówienie od dystrybutora z Ukrainy

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 138 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekowrażliwości. Klient ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Zamówienia realizowane dotychczas w 2021 roku opiewały na łączną kwotę 443 tys. zł.

26.03.2021 r. – Kolejne zamówienie od klienta z Polski

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Polski o wartości 127,38 tys. zł. Klient świadczy usługi testowania na zlecenie pracowników zakładów pracy w Polsce i za granicą. Zamówienie dotyczy testów antygenowych COVID-19. Poprzednie zamówienia zrealizowane w tym roku opiewały na łączną kwotę 377,5 tys. zł o czym informowaliśmy 8 marca.

23.03.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w IHiT

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Wartość brutto oferty 481 722,77 PLN i dotyczy dostawy odczynników do oznaczania aktywności metaloproteazy, wraz z dzierżawą analizatora.

18.03.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Somalii

Spółka zrealizowała zamówienie od dystrybutora z Somalii na odczynniki biochemiczne. Wartość dostawy wyniosła USD 25,1 tys.. Współpraca z tym dystrybutorem ma charakter już wieloletni.

18.03.2021 – Rozwój współpracy z wiodącym polskim laboratorium sieciowym

Spółka zrealizowała kolejne zamówienie do jednej z krajowych sieci laboratoryjnych. Zamówienia zrealizowane dla tego kontrahenta w tym roku już wyniosły 246 tys. zł i dotyczyły asortymentu mikrobiologicznego oraz szybkich testów innych niż testy SARS-CoV-2.

12.03.2021 – Zamówienie od polskiego kontrahenta na testy antygenowe

BioMaxima otrzymała zamówienie od krajowego dystrybutora na testy antygenowe SARS-CoV-2 na kwotę 283 tys. zł.

08.03.2021 r. – Kolejne zamówienie od polskiego klienta

 

Spółka otrzymała kolejne zamówienie na testy antygenowe SARS-CoV-2 od klienta krajowego o wartości 150 tys. zł. Zamówienia od tego klienta zrealizowane już w bieżącym roku opiewały na łączną kwotę 227,5 tys. zł.

 

08.03.2021 – Rozwój współpracy w zakresie testów PCR

 

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Północnej. Zamówienia zrealizowane w tym roku wyniosły 547 tys. zł.

 

08.03.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora z Cypru

 

Dynamicznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który zamawia szeroki asortyment związany z pandemią jak:

- podłoża VTM

- testy PCR SARS-CoV-2

- testy antygenowe SARS-CoV-2

- bufory PBS

- wymazówki

Obroty w bieżącym roku wyniosły już 906 tys. zł. Dla porównania w roku 2020 – 639 tys. zł.

 

08.03.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR

 

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Zachodniej. Zamówienia zrealizowane w bieżącym roku wyniosły już 462 tys. zł.

 

05.03.2021 – Wybór oferty BioMaxima w PIWet Puławy

 

BioMaxima wygrała postępowanie przetargowe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach na dostawę asortymentu mikrobiologicznego. Wartość dostaw wyniesie 105.166,43 zł.

 

01.03.2021 – Zamówienie na testy genetyczne PCR do diagnostyki SARS-CoV-2

 

BioMaxima otrzymała zamówienie na dostawę testów genetycznych SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT od jednego z krajowych laboratoriów diagnostycznych na kwotę 326,4 tys. zł. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch równych transzach.

02.2021

 

25.02.2021 r. – Kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy

 

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystybutora z Ukrainy o wartości 146 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekowrażliwości. Klient ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Zamówienia realizowane dotychczas w 2021 roku opiewały na łączną kwotę 297 tys. zł.

 

23.02.2021 r  - Testy antygenowe BioMaxima SA na liście BfArM

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, BioMaxima uzyskała zezwolenie na wprowadzenie swoich testów do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 do laboratoriów niemieckich.

 

BioMaxima złożyła w niemieckim Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych BfArM (Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte) zgłoszenie o zamiarze wprowadzenia na rynek niemiecki antygenowych testów marki BioMaxima do wykrywania antygenu SARS-CoV-2.

Po weryfikacji przez Instytut Paula Ehrlicha (PEI) zgodności testów z rygorystycznymi kryteriami niemieckimi – test uzyskał zgodę na wprowadzenie do obrotu. Poniżej link do strony BfArM:

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:12780102626445:::::&tz=1:00

 

19.02.2021 r. – Współpraca z dystrybutorem na Ukrainie

 

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 154 tys. zł, które jest już w trakcie realizacji produkcyjnej. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekooporności. Dystrbutor ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Poprzednie zamówienie zrealizowane w styczniu opiewało na kwotę 143 tys. zł.

 

19.02.2021 – Status realizacji umowy o której Spółka informowała w ESPI z 27.01.2021 r.

 

Umowa mająca za przedmiot dostawę testów antygenowych do diagnostyki SARS-Cov-2 o łącznej wartości netto 9,1 mln złotych (raport ESPI z 27.01.2021 r.) jest obsługiwana zgodnie z planem. Do dnia dzisiejszego zrealizowano już dwie dostawy o łącznej wartości netto 5.640.544,00 zł. Ostatnia transza o wartości netto 3.459.456,00 zł zostanie zrealizowana w dniu 22 lutego 2021 r. 

 

10.02.2021 – Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

 

BioMaxima SA złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej. Nasza oferta ma najkorzystniejszą cenę w pakietach 1, 3 i 9. Oferta dotyczy asortymentu mikrobiologicznego i opiewa na kwotę 310.384,92 zł.

 

10.02.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie

 

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę  dla SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie w zakresie pakietu Nr 59 - Zestawy transportowe do pobierania materiału do badań metodą RT-PCR do urządzenia Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV, posiadanego przez Zamawiającego. Wartość oferty wynosi 107.503,20 zł.

 

09.02.2021 – Realizacja kolejnej dostawy dla dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji

Spółka otrzymała i zrealizowała w dniu dzisiejszym kolejne zamówienie od dystrybutora z Indonezji. Zamówienie dotyczyło wysokoprofilowych testów PCR i opiewało na kwotę 698 tys. zł.

09.02.2021 - Kolejne zamówienie od dystrybutora z Cypru

Cypryjski dystrybutor złożył kolejne zamówienie na kwotę 168 tys. zł. Jak informowaliśmy 4 lutego, dystrybutor z Cypru zamawia szeroki asortyment wyrobów BioMaxima związany z pandemią.

08.02.2021 - Rosnąca sprzedaż podłoży transportowych

Obserwujemy wzrost zainteresowania opracowanymi i produkowanymi przez BioMaxima SA podłożami VTM i PBS służącymi do transportu i przechowywania próbek zawierających wirusy. Wyroby te są sprzedawane w kraju i za granicą. W tym roku do dzisiaj ich sprzedaż wyniosła 261 tys. zł, przy 1.102 tys. zł w całym roku 2020. Oba wyroby produkowane są w BioMaxima S.A. w nowoczesnej Pracowni Podłoży do Kultur Komórkowych, mogą być stosowane jako podłoża transportowe dla próbek komórek zwierzęcych i ludzkich a także wirusów. Buforowany roztwór VTM- dzięki swojej specjalnej formule i produkcji zgodnej z zaleceniami Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) oraz WHO rekomendowany jest przez te organizacje jako podłoże do transportu wirusów w tym SARS-Cov-2 zachowując ich cechy diagnostyczne i fizjologiczne.

05.02.2021 – Najkorzystniejsza oferta na dostawę podłóż bakteriologicznych

BioMaxima złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na dostawę podłóż bakteriologicznych na kwotę 140.350,32 zł.

05.02.2021 – Przyspieszenie Południowej Afryce

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienia testów antygenowych SARS-CoV-2 od dystrybutora z Republiki Południowej Afryki. Łączna wartość zamówień wynosi 222 tys. zł, Spółka planuje ich realizację w lutym br.

04.02.2021 – Rozwój współpracy z dystrybutorem z Cypru

Rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który kupuje szeroki asortyment związany z pandemią jak:

  • podłoża VTM
  • testy PCR SARS-CoV-2
  • testy antygenowe SARS-CoV-2
  • bufory PBS
  • wymazówki

Obroty w tym roku wyniosły już 398 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 – 639 tys. zł.

04.02.2021 – Realizacja pierwszej dostawy do nowego dystrybutora z RPA

Spółka zrealizowała pierwszą dostawę testów antygenowych dla nowego dystrybutora z Republiki Południowej Afryki. Wartość przedmiotowej dostawy wyniosła 133 tys. zł.