Odczynniki ogólne
ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ – ZESTAWY UNIWERSALNE
Nr kat. Test Objętość Metoda
1-203-0060 ALAT 3 x 20 ml IFCC bez fosf pirydoksalu
1-203-0150 ALAT 3 x 50 ml IFCC bez fosf pirydoksalu
1-203-0300 ALAT 3 x 100 ml IFCC bez fosf pirydoksalu
1-003-0080 ALBUMINA* 4 x 20 ml BCG
1-003-0200 ALBUMINA* 4 x 50 ml BCG
1-221-0060 ALP 3 x 20 ml IFCC
1-003-0150 ALP 3 x 50 ml IFCC
1-423-0060 AMONIAK 3 x 20 ml Enzymatyczna
1-213-0080 AMYLAZA 4 x 20 ml CNPG3
1-213-0200 AMYLAZA 4 x 50 ml CNPG3
1-208-0060 ASAT 3 x 20 ml IFCC bez fosf pirydoksalu
1-208-0150 ASAT 3 x 50 ml IFCC bez fosf pirydoksalu
1-208-0300 ASAT 3 x 100 ml IFCC bez fosf pirydoksalu
1-152-0050 ASO* 50 ml Turbilateks
1-018-0060 BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA 3 x 20 ml Jendrassik
1-013-0150 BILIRUBINA CAŁKOWITA 3 x 50 ml Jendrassik
1-013-0300 BILIRUBINA CAŁKOWITA 3 x 100 ml Jendrassik
1-014-0300 BILIRUBINA CAŁKOWITA DMSO 3 x 100 ml DMSO
1-413-0200 WAPŃ ASX* 4 x 50 ml Arsenazo III
1-414-0150 WAPŃ CPC* 3 x 50 ml oCPC
1-425-0200 CHLORKI* 4 x 50 ml Tjocjanian
1-023-0200 CHOLESTEROL* 4 x 50 ml GPO/PAP
1-023-0400 CHOLESTEROL* 4 x 100 ml GPO/PAP
1-023-1000 CHOLESTEROL* 2 x 500 ml GPO/PAP
1-233-0060 CK 3 x20 ml IFCC
1-233-0150 CK 3 x 50 ml IFCC
1-138-0060 CK MB 3 x 20 ml IFCC Immunoinhibicja
1-430-0055 MIEDŹ* 55 ml Kolorymetryczna
1-038-0150 KREATYNINA* 3 x 50 ml Jaffe
1-038-0300 KREATYNINA* 3 x 100 ml Jaffe
1-039-0060 KREATYNINA ENZ* 3 x20 ml Enzymatyczna
1-150-0050 CRP* 50 ml Turbidymetryczna
1-154-0050 CRP HS* 50 ml Turbilateks
1-155-0030 FERRYTYNA 30 ml Turbilateks
1-228-0060 GGT 3 x 20 ml IFCC
1-228-0150 GGT 3 x 50 ml IFCC
1-033-0400 GLUKOZA* 4 x 100 ml GPO/PAP
1-033-1000 GLUKOZA* 2 x 500 ml GPO/PAP
1-057-0040 HBA1C 40 ml Turbidymetryczna
1-030-0060 HDL BEZPOŚREDNI 3 x 20 ml Immunoinhibicja / GPO/PAP
1-030-0150 HDL BEZPOŚREDNI 3 x 50 ml Immunoinhibicja / GPO/PAP
1-029-0200 HDL STRĄCAJĄCY 4 x 50 ml Kwas fosforowolframowy/ MgCl2
1-420-0080 ŻELAZO CAB* 4 x 20 ml Chromazurol
1-420-0200 ŻELAZO CAB* 4 x 50 ml Chomazurol
1-418-0150 ŻELAZO* 3 x 50 ml Feren
1-419-0150 ŻELAZO* 3 x 50 ml Ferrozyna
1-218-0060 LDH 3 x 20 ml DGKC
1-218-0150 LDH 3 x 50 ml DGKC
1-056-0060 LDL BEZPOŚREDNI 3 x 20 ml Selektywne blokowanie
1-250-0048 LIPAZA* 48 ml Kolorymetryczna
1-408-0080 MAGNEZ* 4 x 20 ml Błękit ksylidylowy
1-408-0200 MAGNEZ* 4 x 50 ml Błękit ksylidylowy
1-156-0041 MIKROALBUMINA* 41 ml Turbilateks
1-403-0080 FOSFOR* 4 x 20 ml Molibdenian (UV)
1-403-0200 FOSFOR* 4 x 50 ml Molibdenian (UV)
1-440-0080 POTAS* 4 x 20 ml Turbidymetria
1-055-0200 BIAŁKO W MOCZU I PMR* 4 x 50 ml Czerwień pirogalolu
1-153-0050 RF* 50 ml Turbilateks
1-421-0060 TIBC 3 x 20 ml Wytrącanie węglanem magnezu
1-008-0200 BIAŁKO CAŁKOWITE* 4 x 50 ml Biuretowa
1-008-0400 BIAŁKO CAŁKOWITE* 4 x 100 ml Biuretowa
1-008-1000 BIAŁKO CAŁKOWITE* 2 x 500 ml Biuretowa
1-053-0200 TRIGLICERYDY* 4 x 50 ml GPO/PAP
1-053-0400 TRIGLICERYDY* 4 x 100 ml GPO/PAP
1-048-0150 MOCZNIK* 3 x 50 ml Ureaza/GLDH
1-048-0300 MOCZNIK* 3 x 100 ml Ureaza/GLDH
1-049-0200 MOCZNIK Berthelota* 4 x 50 ml Berthelota
1-043-0150 KWAS MOCZOWY* 3 x 50 ml Urikaza / PAP
1-044-0200 KWAS MOCZOWY* 4 x 50 ml Urikaza / PAP (monoreagent)