Elektrolity

BM ISE

Modele:
K+ / Na+ / Cl-
K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH

 • Automatyczny analizator do oznaczania elektrolitów
 • Zasada pomiaru– pomiar bezpośredni za pomocą bezobsługowych elektrod
  jonoselektywnych (ISE)
 • Rodzaj próbki– krew pełna, osocze, surowica, rozcieńczony mocz
 • Objętość próbki– od 65 μl
 • Wydajność– do 80 ozn./godz.
 • Baza danych– 10 000 wyników
 • Kalibracja– automatyczna lub na życzenie użytkownika
 • Wyświetlacz– dotykowy siedmiocalowy ekran LCD 7

Opcje :

 • Podajnik próbek – w dowolnym momencie można podłączyć podajnik zawierający 35 pozycji na próbki
 • 5 pozycji na próbki cito
 • 2 pozycje na materiał kontrolny
 • 2 pozycję na odczynniki przeznaczone do konserwacji
 • Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych
   

Objętość paka odczynnikowego

 • odczynnik A - 430 ml
 • odczynnik B - 110 ml

Wydajność paka odczynnikowego

Próbek/dzień próbek/pak
5 135
10 270
>20 350

 

Parametr Zakres pomiaru
(mmol/L)
Rozkład 
(mmol/L)
Precyzja pomiaru 
(CV%)
K 0.5-15.0 0.01 ≤1.5%
Na 30.0-200.0 0.1 ≤1.5%
Cl 20.0-200.0 0.1 ≤1.5%
Ca 0.10-6.00 0.01 ≤2.0%
pH 4.00-9.00 0.1 ≤2.0%