Analizatory

BM HEM 5+

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność- 80 ozn./godz.
 • Ilość parametrów- 29 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC
 • WBC, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW
 • Parametry badawcze– P-LCR , P-LCC, ALY, ALY%, LIC, LIC%
 • Typ pomiaru– CBC, CBC + 5-diff
 • Metoda aspiracji– probówki w systemie otwartym i zamkniętym
 • Metoda pomiaru– cytometria przepływowa, impedancja elektryczna
 • ilość aspirowanej próbki– 20ul krwi pełnej oraz 20ul w trybie wstępnego rozcieńczenia
 • Kontrola analizatora– za pomocą komputera zewnętrznego
 • Mieszanie próbek– za pomocą wbudowanego mieszadła, każda próbka mieszana pojedynczo
 • Czytnik kodów kreskowych– wbudowany oraz zewnętrzny
 • Odczynniki– 4 odczynniki bezcyjankowe

 

BM HEM 5 TS

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność- 60 ozn./godz.
 • Ilość parametrów- 27 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC
 • WBC, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW
 • Parametry badawcze– ALY, ALY%, LIC, LIC%
 • Typ pomiaru– CBC, CBC + 5-diff
 • Metoda aspiracji– probówki w systemie otwartym
 • Metoda pomiaru– cytometria przepływowa, impedancja elektryczna
 • Ilość aspirowanej próbki– 15ul krwi pełnej oraz 15ul w trybie wstępnego rozcieńczenia
 • Odczynniki – 3 odczynniki bezcyjankowe

 

BM HEM 5

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 60 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 29 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC
 • WBC, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW
 • Parametry badawcze– P-LCR , P-LCC, ALY, ALY%, LIC, LIC%
 • Typ pomiaru– CBC, CBC + 5-diff
 • Metoda aspiracji– probówki w systemie otwartym
 • Metoda pomiaru– cytometria przepływowa, impedancja elektryczna
 • Ilość aspirowanej próbki– 20 ul krwi pełnej oraz 20 ul w trybie wstępnego rozcieńczenia
 • Kontrola analizatora– za pomocą komputera zewnętrznego
 • Odczynniki – 4 odczynniki bezcyjankowe

 

BM HEM 3

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 80 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 22 parametry krwi z rozmazem 3-diff WBC
 • WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW-CV, PDW-SD, P-LCR%,P-LCC
 • Metoda aspiracji– probówki w systemie otwartym
 • Metoda pomiaru– impedancja elektryczna
 • Ilość aspirowanej próbki– 25 ul krwi
 • Baza danych – 100 000 wyników wraz z histogramami
 • Odczynniki– bezcyjankowe, diluent, lizat oraz detergent

 

MIESZADŁO BĘBNOWE

 • Posiada dwa bębny na łącznie 92 probówki i 4 fiolki kontrolne
 • Średnica probówek: 10-16mm
 • Płynna regulacja obrotów "góra - dół" zapewnia delikatne i doskonałe mieszanie

 

MIESZADŁO TARCZOWE

 • Szybkość mieszania: 15 obrotów na minutę
 • Waga: 1,2 kg.
 • Ilość probówek : Vacutainer 4 ml - 12 pozycji
 • oraz do OB 8 mm – 4 pozycje (suma 16 pozycji)