Analityka ogólna
nr kat Zestaw / odczynnik / metoda opakowanie
ODCZYNNIKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNCZYCH MANUALNYCH
1020.1 Barwink Giemsy (roztór) 100 ml
1020.3 500 ml
1020.2 1000 ml
1030.1 Barwinik May-Grunwalda (roztwór) 100 ml
1030.3 500 ml
1030.2 1000 ml
2012.5 Barwnik do retykulocytów (roztwór) 100 ml
2010.5 Płyn rozcieńczający krwinki białe (Turka) 100 ml
1002.5 Płyn rozcieńczający krwinki płytkowe (do liczenia krwinek płytkowych) 100 ml
97.134.1 Chlorek wapnia 25 mmol/l (Sterylny r-r CaCl2 o mianowanym stężeniu do badania krzepnięcia) 50 ml
97.650.1 Olejek imersyjny (syntetyczny olejek imersyjny do mikroskopii najwyższej jakości) 25 ml
ODCZYNNIKI DO BAKTERIOLOGII I DO CYTOLOGII / HISTOLOGII
2032.3 Odczynnik Lugola 500 ml
2032.5 100 ml
2050.2 Hematoksylina Harrisa 1000 ml
98.025.2 Barwnik Wrighta (Barwnik do jednostopniowego barwienia preparatów krwi obwodowej) 100 ml
98.038.3 Gram Kolor (zestaw odcz. Do barwienia metodą Grama. Krótszy czas barwienia. Skład: fiolet krystaliczny r-r, Lugol-kompleks, odbarwiacz, Safranina r-r) 4 x 250 ml
ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ
1-101-0100 odczynnik Ehrlicha 100 ml
1-101-0500 500 ml
1-101-1000 1000 ml
2035.5 Odczynnik Rosina (do jakościowego oznaczania bilirubiny w moczu) 100 ml
2020.3 Odczynnik sulfosalicylowy do ilościowego ozanczania białka w moczu (Extona) 500 ml
2020.2 1000 ml
1-103-0100 Odczynnik sulfosalicylowy do wykrywania białkomoczu (Mac- Wiliama) 100 ml
1-103-1000 500 ml
1-103-0500 1000 ml
2024.5 Odczynnik Nonne-Apleta 100 ml
2023.5 Odczynnik Pandyego 100 ml
2025.5 Sudan III (nasycony alkoholowy roztwór Sudanu III do wykrywania tłuszczów w kale w badaniu mikroskpowym) 100 ml
INNE
2031.5 Płyn Samsona 100 ml
96.302.3 Próba Tymolowa – Liquistar ® (Odczynnik ciekły, gotowy do użytku. Metoda zmodyfikowana z buforem TM. Zestaw zawiera gotową do użycia zawiesinę wzorcową 10j. Ml. Do kalibracji, 600 nm; 500 ozanczeń) 4 x 250 ml