PP0001, Candida Chromogenic LAB-AGAR
Nr katalogowyPP0001
 
NazwaCandida Chromogenic LAB-AGAR
 
Opis

Pożywka chromogenna do izolacji i szybkiej identyfikacji drożdżaków z rodzaju Candida. Mieszanina chromogenna umożliwia wstępną identyfikację wyizolowanych drożdżaków. Komórki poszczególnych gatunków dzięki charakterystycznym enzymom rozkładają związki barwne obecne w mieszaninie chromogennej i absorbując barwniki przybierają różne zabarwienie, co ułatwia ich identyfikację. Czynnikiem selektywnym podłoża ograniczającym wzrost bakterii jest chloramfenikol oraz obniżone pH. Podłoże umożliwia identyfikację C.albicans, C.tropicalis, C.glabrata i C.krusei.


 
Słowa kluczowepodłoże chromogenne, Candida, drożdżaki, grzyby drożdżopodobne
 
Opakowanie2x10 płytek
Proszę wpisać nazwę, numer katalogowy lub słowo kluczowe.