PP0050, E.coli Chromogenic Medium
Nr katalogowyPP0050
 
NazwaE.coli Chromogenic Medium
 
Opis

Podłoże chromogenne do wykrywania i różnicowania E. coli i bakterii grupy coli w próbkach wody, żywności i innych. Tergitol 7 obecny w podłożu jest czynnikiem selektywnym hamującym wzrost bakterii Gram-dodatnich i niektórych Gram-ujemnych. Mieszanina chromogenna umożliwia szybkie różnicowanie E. coli od bakterii grupy coli poprzez wykazanie aktywności charakterystycznych enzymów. Escherichia coli produkuje enzym ß-D-glukuronidazę, która rozkłada substrat chromogenny tworząc związki nadające koloniom zabarwienie od ciemnoniebieskiego do fioletowego. Koliformy wykazują zaś aktywność enzymu ß-D-galaktozydazy, rozkładają mieszaninę chromogenną tworząc substraty nadające ich koloniom barwę od łososiowej do różowej. Obecny w podłożu tryptofan jest dodatkowym czynnikiem potwierdzającym obecność E.coli


 
Słowa kluczowePodłoże chromogenne, Escherichia coli ,E.coli, Enterobacteriaceae
 
Opakowanie2x10 płytek
Proszę wpisać nazwę, numer katalogowy lub słowo kluczowe.